Проекти

 Допълнителни инструменти

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта  

Стотици хиляди проекти на територията на ЕС се възползваха от инвестиции чрез програмите за регионална политика на ЕС през годините. Разгледайте нашата база данни, за да откриете някои примери за широката гама проекти, които са получили подкрепа.

Белгия

България

Финландия

Франция

Германия

Унгария

Люксембург

Полша

Португалия

Румъния

Испания

Швеция