Развитие на градовете

Над две трети от населението на Европа живее в големи и малки градове и делът му продължава да расте. Поради тази причина градското развитие - икономическо, социално и екологично - заема централно място в регионалната политика на ЕС. Комплексният подход, който осигурява на градовете възможност за отлични достижения в тези три области, ще спомогне за постигането на целите на стратегията "Европа 2020" за "интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж". Градското развитие, което е и устойчиво, не само ще повиши конкурентоспособността на ЕС в съвременния променящ се свят, но и ще защити високото качество на живот за всички граждани на Европа - сега и за в бъдеще.

 Допълнителни инструменти

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта