Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Допълнителни инструменти

 •  
 •  Намаляване на шрифта  
 •  Увеличаване на шрифта  

Новини

  Седмият форум по въпросите на сближаването, който ще се проведе на 26 и 27 юни 2017 г. в Брюксел, е мащабно политическо събитие, провеждано на всеки три години, в което участват над 700 души, в това число представители на високо равнище на европейските институции, централните правителства, регионални и местни представители, икономически и социални партньори, представители на НПО и на академичните среди. Основни изказвания ще направят председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, председателят на Европейския парламент Антонио Таяни и министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат.

   Събитието ще включва и редица допълнителни програмни изказвания, три групови дебата и три паралелни семинара по важни въпроси относно бъдещето на Европа и бъдещето на европейските структурни и инвестиционни фондове

  Събитието ще бъде основен етап в подготовката на рамката за европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г. Политиката на сближаване трябва да разгледа трудното предизвикателство, свързано с това да направи европейската икономика по-приобщаваща, конкурентоспособна и устойчива, както и да отговори на въпросите, повдигнати в Бялата книга за бъдещето на Европа относно добавената стойност на политиките на ЕС, субсидиарността и разминаването между обещания и постигнати резултати.

  Форумът е уникална възможност за вземащите решения, заинтересованите страни и практикуващите специалисти да обсъдят как политиките на ЕС могат да подобрят условията на живот и възможностите за всички европейски граждани на фона на глобализацията, технологичните промени и нарастващото неравенство. Той дава възможност политиката на сближаване да формулира своя отговор относно основните икономически и социални предизвикателства за Европейския съюз и да подобри постигнатите резултати за гражданите.

  Форумът ще се проведе преди приемането на 7-мия доклад по въпросите на сближаването, така че заключенията от дебата с представители на гражданското общество ще могат да бъдат включени в доклада.

  Conference Agenda 

   

  Live Webstreaming

  DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

  DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

  Място: Сграда Charlemagne, Брюксел
  Дати : 26—27 юни 2017 г.

  Следвайте ни в Twitter: #EU7CF @EU_Regional

  Участие само с покана

  Програма на конференцията 

  Практическа информация


  За информацияREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

  Събитието ще се излъчва на живо в интернет.

  Седми форум по въпросите на сближаването

  Последният брой на списание „Панорама“ е специално издание, посветено на обсъждането на бъдещето на Политиката на сближаване след 2020 г. Форумът по въпросите на сближаването, който се провежда на 26 и 27 юни в Брюксел, ще бъде важен крайъгълен камък в този процес. Политиката на сближаване трябва да разгледа трудното предизвикателство, свързано с това да направи европейската икономика по-приобщаваща, конкурентоспособна и устойчива, както и да отговори на въпросите, повдигнати в Бялата книга за бъдещето на Европа относно добавената стойност на политиките на ЕС, субсидиарността и разминаването между обещания и постигнати резултати. Нашето списание даде думата на представители на институциите на ЕС, националните правителства, регионалните органи, различни асоциации и университети в опит да разбере как се чувстват хората относно бъдещето на тази ключова политика на ЕС. 

  Стратегиите за интелигентна специализация са споменати на няколко места в този брой, като много хора поставят акцент върху тяхното значение и биха искали да видят по-нататъшно развитие на концепцията. Също така представяме основните заключения от последното проучване на Евробарометър за осведомеността и възприятието на гражданите относно регионалната политика, правим преглед на данните за БВП от предстоящия 7-ми доклад по въпросите на сближаването, и с голям интерес очакваме темите от тазгодишната Европейска седмица на регионите и градовете. И накрая, представяме впечатленията на млади доброволци, които подпомагат работата на Европейския корпус за солидарност.

  Panorama 61: Cohesion Policy looks to the future

  С нашия първи брой за 2017 г. отбелязваме два повода за празнуване — 10-та годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС и настъпилите през този период големи промени. Panorama представя по-подробно ползите, които членството в Съюза е донесло за държавите и техните граждани. Тема на задълбочен преглед е Западна Гърция — регион с огромен потенциал, който получава подкрепа по линия на политиката на сближаване за разгръщането на стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  Съгласно един скорошен доклад държавите трябва да работят съвместно, за да се справят със световните предизвикателства, които не признават граници. Четири макрорегионални стратегии оказват реално въздействие, като помагат на държавите от ЕС и извън него да обединят усилия и да се справят с всеобщите проблеми.

  Включили сме интервю с д-р Ян Борг, парламентарен секретар на Малта, отговарящ за председателство на ЕС през 2017 г. и управлението на средствата от ЕС, относно начина, по който Малта ръководи председателството, и относно ползите, които тя извлича от подкрепата по линия на политиката на сближаване.

  Представяме ви и статия за новата опростена оценка за големи проекти, както и подробности за това как Полша се възползва максимално от възможностите за инвестиране, осигурени от финансирането от ЕС.

  В раздела „С ваши думи“ сме включили материали от Дания, Естония, Латвия и Южноегейския регион, както и колаж от снимки по проекти, изпълнявани в трите региона на Белгия.

  Panorama 60: Bulgaria and Romania celebrate 10 years in the EU

Още новини

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people