Inforegio-Newsroom

Допълнителни

 
 • Panorama 66 - Летим бързо и високо, заедно

  09/11/2018

  Вилиус Шапока, министър на финансите на Литва, обсъжда как страната използва инвестициите по линия на ЕС, за да подкрепя конкурентоспособността и производителността. Литва използва добре финансирането по линия на ЕС за периода 2014 – 2020 г. Какви са основните изводи и ползи за литовците?...

  Panorama 66 - Изграждане на връзки между градовете за по-устойчиво бъдеще

  26/10/2018

  Роналд Хол, старши външен експерт и бивш главен съветник на ГД „Регионална и селищна политика“, представя своята  гледна точка по програмата на ЕС за международно сътрудничество между градовете. Повече от половината от световното население сега живее в градовете. Градските центрове...

  Суперкомпютър, предназначен за Българската академия на науките

  23/10/2018

  По проект, финансиран от ЕФРР, в рамките на Българската академия на науките (БАН) ще бъде изграден Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии. Неговата цел е да подобри научноизследователската работа, както и процеса на учене и преподаване в редица...

  Panorama 66 - Междурегионалното сътрудничество работи!

  19/10/2018

  В началото на 2018 г. „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ реши да разгледа промените в политиката и ефектите от междурегионалното сътрудничество. Изчерпателни доказателства за ползите бяха публикувани в неотдавнашен доклад. Работата с партньори носи ползи – особено когато те споделят възможни...

  Комисията отпуска помощ на пострадалите от природни бедствия Гърция, Полша, Литва и България

  18/10/2018

  Четири държави членки, които бяха засегнати от природни бедствия през 2017 г. — Гърция, Полша, Литва и България — скоро ще получат общо 34 милиона евро помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), след като Парламентът и Съветът одобриха предложението на Комисията....

  Политиката на сближаване в България: ЕС инвестира в трамваите на София

  10/10/2018

  Общо 46,6 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще бъдат инвестирани в модернизиране на трамвайната инфраструктура и услуги в българската столица. Финансираните от ЕС дейности включват реконструкция на трамвайното трасе по протежение на ул. „Каменоделска“ и на...

  Панорама“, бр. 66 - Литва: изграждане на по-интелигентно бъдеще

  05/10/2018

  Есенното издание на списание „Панорама“ вече е достъпно за изтегляне и то обхваща широк набор от теми, вариращи от градски проблеми до международно сътрудничество и политика в областта на енергетиката Държавата, към която сме насочили този път вниманието ви, е Литва. Включили сме интервю...

  Политиката на сближаване подкрепя 230 милиона евро за по-добри водни услуги и инфраструктура в България

  05/10/2018

  Комисията приветства подписаното вчера споразумение между „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ (ФМФИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за установяване на първия подкрепен в рамките на политиката на сближаване финансов инструмент, насочен към...

 • Предишна страница
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Следваща страница