Публикуване на покани за участие в търг - ГД "Регионална политика"

На този сайт ще намерите всички тръжни документи за покани за участие в търг по открити процедури, издадени от Генерална дирекция "Регионална политика".

 Допълнителни инструменти

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта  

Заинтересованите лица следва да се консултират редовно със сайта и с публикуваните документи.

Информация за всички покани за участие в търг е налична на 24 -те официални езика на ЕС от уебсайта на TED (електронен ежедневник за поръчки).

Списък на покани за участие в търг

No 2015.CE.16.BAT.064 - Проучване относно координиране и хармонизиране на ЕСИ фондовете и други инструменти на ЕС

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Проучване относно подобряване на използването и ефективността на финансови инструменти

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Икономически предизвикателства пред изоставащите региони

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Помощен отдел по оценяване - Предметът на поръчката е да се предостави „помощен отдел по оценяване“ на Комисията, който ще направи преглед на плановете за оценка за 2014-2020 г., ще идентифицира оценките, предприети от управляващите органи през 2015-2019 г, ще направи преглед на извадка от оценки и ще предостави подкрепа на държавите-членки за рафиниране на техните планове за оценка и за проектиране и управление на оценки.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Единичен рамков договор за осигуряване на комуникационни и информационни дейности в областта на регионалната и кохезионната политика на Европейския съюз - партида 1: информационни продукти; партида 2: организиране на мероприятия

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Единичен рамков договор за правна помощ на Генерална дирекция "Регионална и селищна политика"

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 13: географията на разходите

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 11: Европейско териториално сътрудничество

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - Последваща (ex post) оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., насочени към Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 5: транспорт

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - Последваща (Ex post) оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., насочени към Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 6: околна среда

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 8: енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 12: система за осигуряване

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 10: градското развитие и социални инфраструктури

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Бeлгия-Брюксел: Техническа помощ за оценяване, мониторинг и приключване от страна на Комисията на проекти, получили подкрепа от ЕФРР, Кохезионния фонд и ИПП във връзка със свързаните тематични или секторни въпроси и за одита на тези проекти от Европейската сметна палата (ЕСА)

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Световни градове: Сътрудничество между ЕС и трети държави относно градското развитие - организиране на проект за трансфер на знания за устойчиво и интегрирано градско развитие между ЕС и Канада и ЕС и Япония

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Световни градове: сътрудничество между ЕС и трети държави в областта на градското развитие - организиране на програмен обмен, свързан с конкретни интереси на градското и регионално развитие, повдигнати от Китай и Индия

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - Индекс на самоуправлението за местните органи в ЕС 1990-2014 г.

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Услуги относно провеждането на комуникационни инициативи за преподаване на млади хора относно Европейския съюз по начин, който е едновременно информативен и занимателен

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 9: култура и туризъм

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 3: финансови инструменти за подпомагане на предприятия

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 4: подкрепа за големи предприятия

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 1: синтетичен доклад

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - Ex post оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет 2: подкрепа за МСП - увеличаване на изследванията и иновациите в МСП и развитие на МСП

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Проучване за определяне на процентите на фиксирана тарифа за приходи за секторите или подсекторите в рамките на областите на i) ИКТ; ii) изследване, развитие и иновации; и iii) енергийна ефективност, за прилагане при операциите за генериране на нетни приходи, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESI фондове) през 2014-2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - сътрудничество между ЕС и Латинска Америка относно трансгранични регионални иновационни системи в рамките на регионалната политика (Бразилия и Перу)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - Сътрудничество между ЕС и Латинска Америка относно регионалните иновационни системи в рамките на регионалната политика - Чили, Перу

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 - Регионален политически диалог между ЕС и Китай - информационни сесии относно регионалната политика:

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - Последваща (Ex post) оценка на програмите за кохезионна политика 2007-2013 г., насочени към Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) - работен пакет нула: събиране на данни и оценка на качеството

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Единичен рамков договор за правна помощ на Генерална дирекция "Регионална и селищна политика"

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Открита процедура - Конкурсни многостранни рамкови договори за услуги:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Сценарии относно създаване на работни места в резултат на 20 % увеличаване на вътрешния воден транспорт на товари по Дунав до 2020 г. (в сравнение с 2010 г.)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - проучване относно популяризиране на управление на много нива в подкрепа на Европа 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - актуализиране, изменение и разширяване на изображенията на градския атлас от 2006 г. по отношение на референтната 2012 г.

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en