JASMINE: Съвместни действия в подкрепа на институциите за микрофинансиране в Европа

Допълнителни

 

JASMINE е съвместна инициатива на Комисията, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ EnglishDeutschfrançais) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ English). Тя стартира с цел:

  • да се подобрят възможностите на небанковите организации, предоставящи микрокредитиране/институциите за микрофинансиране (МФИ) в редица области, като добро институционално управление, информационни системи, управление на риска и стратегическо планиране
  • да се помогне за превръщането им в надеждни и устойчиви оператори на пазара за микрокредити.

Комисията е определила Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като отговорен за създаването и управляването на механизма за техническа помощ JASMINE, който осигурява подкрепа на организации, предоставящи микрокредитиране. Предоставянето на техническа помощ чрез JASMINE стартира през 2010 г.

Организациите за микрокредитиране/институциите за микрофинансиране, избрани от ЕИФ, се възползват от редица услуги, предоставяни безплатно.

Тези услуги включват:

  • или оценка/диагностика на структурата, организацията и работния режим на избраните организации, предоставящи микрокредитиране/МФИ, или институционална оценка, извършена от специализирана агенция за определяне на рейтинг (Planet Rating или MicroFinanza);
  • специфично обучение за персонала и за управляващия екип на избраните МФИ, провеждано от експертни консултанти след извършването на оценка/определянето на рейтинга;
  • Услуги по подпомагане на предприятия, достъпни за всички МФИ.

Понастоящем има допълнителни инструменти в процес на подготовка, като "Кодекс на поведение за предоставяне на микрокредити в ЕС" и уеб базиран инструмент, разработен с цел да се помогне на потенциални получатели и инвеститори да идентифицират и да се свързват с регионални и местни организации, предоставящи микрокредитиране.

  • 6 October 2010: Open Days of Regional Policy 2010: Streamlining EU micro-credit initiatives pdf English
  • 6 October 2009: Open Days of Regional Policy 2009: JASMINE, a way to promote micro-credit in Europe pdf English
  • 9 October 2008: Open Days of Regional Policy 2008: Micro-credit for regional and local development pdf English
  • 10 September 2008: Launch of the JASMINE initiative to develop micro- finance institutions in Europe in support of growth and employment English

Към настоящия момент институционални оценки (понякога рейтинг) и специфично обучение са предоставени на 25 организации за микрокредитиране в целия Европейския съюз, избрани чрез ЕИФ през 2009 г. и 2010 г.

През третото тримесечие на 2011 г. Европейският инвестиционен фонд стартира нова покана за изразяване на интерес с цел да идентифицира и избере допълнителни организации за микрокредити, желаещи да се възползват от техническата помощ, която се предоставя чрез механизма JASMINE.

Свързани връзки