Наличен бюджет 2014-2020

 Допълнителни инструменти

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта  

Финансирането в областта на регионалната политика и политиката на сближаване през периода 2014-2020 г. е в размер на 351,8 млрд. EUR.

Финансови помощи 2014-2020 г.Excel Общо разпределение на кохезионната политика 2014-2020г.* (милион €)