Програми

По-долу могат да бъдат намерени резюмета на оперативните програми, приети от Европейската комисия в началото на програмния период. Програмите се изготвят от всяка държава членка и/или регион и се финансират от Европейския фонд за регионално развитие или от Кохезионния фонд. За програми на Европейския социален фонд (ЕСФ) посетете сайта на ЕСФ.

 Допълнителни инструменти

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта