Navigation path

Additional tools

Kohézna politika 2007-2013

Slovensko: Oprávnené oblasti v rámci cieľa Konvergencia
a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Slovensko: Oprávnené oblasti v rámci cieľa Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Východné Slovensko Stredné Slovensko Západné Slovensko Bratislavský

  • Regióny cieľa Konvergencia
  • 'Phasing-out' regióny (nespĺňajúce podmienky na plnú podporu z cieľa Konvergencia, ale spĺňali by ich pokiaľ by sa EÚ nerozšírila)
  • 'Phasing-in' regióny (nespĺňajúce podmienky na plnú podporu z cieľa Konvergencia, a to ani v prípade, keby sa EÚ nerozšírila)
  • Regióny cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Regionálna politika EÚ: Aktuálne informácie
Sociálne médiá