Navigation path

Additional tools

Kohézna politika 2007-2013

Oprávnené oblasti EÚ v rámci cieľa Konvergencia
a Európska konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Pre informácie na národnej a regionálnej úrovni kliknite na krajinu na mape:

Cieľ Konvergencia a cieľ Európska regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  • Regióny cieľa Konvergencia
  • 'Phasing-out' regióny (nespĺňajúce podmienky na plnú podporu z cieľa Konvergencia, ale spĺňali by ich pokiaľ by sa EÚ nerozšírila)
  • 'Phasing-in' regióny (nespĺňajúce podmienky na plnú podporu z cieľa Konvergencia, a to ani v prípade, keby sa EÚ nerozšírila)
  • Regióny cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť

 


Latvija Sverige Österreich Portugal Lietuva Slovenija Italia Česká Republika Luxembourg Slovensko Eesti Bulgaria Ireland Ellada España Magyarország România Danmark Deutschland France Nederland France Polska Malta United Kingdom Kypros Belgique/België Suomi/Finland España France Portugal Italia
Regionálna politika EÚ: Aktuálne informácie
Sociálne médiá