Navigation path

Additional tools

Polityka spójności 2007-2013

Obszary kwalifikowalne w UE w ramach Celu Konwergencji
i Europejskiego Celu Konkurencyjności i Zatrudnienia

Aby uzyskać informacje na temat poziomu krajowego i regionalnego, kliknij kraj na mapie:

Cel Konwergencji i Europejski Cel Konkurencyjności Regionalnej i Zatrudnienia
  • Regiony konwergencji
  • Regiony pomocy przejściowej 'phasing-out'
  • Regiony pomocy przejściowej 'phasing-in'
  • Regiony Konkurencyjności i Zatrudnienia

 


Latvija Sverige Österreich Portugal Lietuva Slovenija Italia Česká Republika Luxembourg Slovensko Eesti Bulgaria Ireland Ellada España Magyarország România Danmark Deutschland France Nederland France Polska Malta United Kingdom Kypros Belgique/België Suomi/Finland España France Portugal Italia
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe