Navigation path

Additional tools

Politika súdržnosti 2014-2020


Novinky

Všetky novinky

V rámci reformovanej politiky súdržnosti bude k dispozícii celkovo až 351,8 miliárd[1] EUR na investície do európskych regiónov, miest a reálnej ekonomiky. Bude to hlavný investičný nástroj EÚ na splnenie cieľov Európa 2020: vytváranie rastu a pracovných miest, riešenie zmeny klímy a energetickej závislosti a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia. Zdrojom pomoci bude cielená podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zameraná na kľúčové priority, napríklad na podporu malých a stredných podnikov, v prípade ktorých je cieľom zdvojnásobiť podporu zo 70 na 140 miliárd EUR v priebehu 7 rokov. Uplatní sa výraznejšia orientácia na výsledky a nová výkonnostná rezerva vo všetkých európskych štrukturálnych a investičných fondoch, ktoré budú stimulovať dobré projekty. A napokon, efektívnosť v rámci politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárskom fonde bude prepojená aj so správou ekonomických záležitostí na podporu členských štátov pri plnení odporúčaní EÚ v rámci európskeho semestra.

[1] V bežných cenách.


Tlačová správa
Nové zameranie politiky súdržnosti EÚ na maximálne účinky na rast a zamestnanosť: reforma v 10 bodoch

Infographic : Reformovaná politika súdržnosti v Európe : Hlavná investičná politika pre rast a pracovné miesta
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Zameranie investícií na kľúčové priority rastu

 • Výskum a inovácie
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informačné a komunikačné technológie (IKT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Posilnenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (malé a stredné podniky)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Podpora posunu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá