Navigation path

Additional tools

Polityka spójności 2014-2020


Aktualności

Wszystkie aktualności

W ramach zreformowanej polityki spójności udostępnione zostaną środki w wysokości 351,8 mld euro[1] na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną. Będzie to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, umożliwiające realizację celów strategii „Europa 2020” takich jak: zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Towarzyszyć temu będzie ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na priorytety takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym wypadku planuje się podwojenie puli dostępnych środków: z 70 mld do 140 mld euro w ciągu 7 lat. We wszystkich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych zwiększony zostanie nacisk na wyniki i przewidziana zostanie nowa rezerwa na wykonanie, co będzie sprzyjać tworzeniu dobrych projektów. Wydajność polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego zostanie ponadto powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zmotywować państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach europejskiego semestru.

[1] Ceny bieżące.


Komunikat prasowy
Nova usmeritev kohezijske politike EU za čim boljši učinek na rast in zagotavljanje delovnih mest: reforma v 10 točkah

Infographic : Zreformowana polityka spójności w Europie : Główna polityka inwestycyjna, mająca na celu zwiększenie zatrudnienia i wzrost gospodarczy
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy

 • Badania i innowacje
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe