Navigation path

Additional tools

Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020


Aħbarijiet

L-aħbarijiet kollha

B’mod ġenerali, il-politika ta’ koeżjoni riformata se tkun qed tagħmel sa EUR 351,8 biljun[1] disponibbli biex jiġu investiti fir-reġjuni, fl-ibliet u fl-ekonomija reali tal-Ewropa. Din se tkun l-għodda ewlenija tal-UE għall-investimenti biex jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 2020: li jiżdied it-tkabbir u jinħolqu l-impjiegi, li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima u d-dipendenza fuq l-enerġija, u li jitnaqqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dan se jkun appoġġat billi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jiġi mmirat lejn prijoritajiet ewlenin bħall-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji fejn l-għan huwa li jiġi rduppjat l-appoġġ minn EUR 70 biljun għal EUR 140 biljun fuq perjodu ta' 7 snin. L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati se tkun aktar iffukata u se jkun hemm riżerva tal-prestazzjoni ġdida fil-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej kollha li jinċentivaw proġetti tajbin. Fl-aħħar nett, l-effiċjenza fil-politika ta’ koeżjoni, fl-iżvilupp rurali u fil-fond għas-sajd se tkun marbuta wkoll mal-governanza ekonomika biex titħeġġeġ il-konformità tal-Istati Membri mar-rakkomandazzjonijiet tal-UE taħt is-Semestru Ewropew.

[1] il-prezzijiet kurrenti.


Stqarrija għall-istampa
Konċentrazzjoni ġdida tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE għal Impatt Massimu fuq it-Tkabbir u x-Xogħlijiet: Ir-Riforma f'10 punti

Infographic : Politika ta’ Koeżjoni riformata għall-Ewropa : Il-politika ta’ investiment prinċipali għax-xogħol u t-tkabbir
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Thematic Flyers

Targeting Investments on Key Growth Priorities

 • Research and Innovation
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Information and Communication Technologies (ICT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Supporting the shift towards a low-carbon economy
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a