Navigation path

Additional tools

Koheesiopolitiikka 2014 - 2020


Tuoreimmat uutiset

Kaikki uutiset

Uudistetun koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä on yhteensä 351,8 miljardia euroa[1], joka voidaan investoida Euroopan alueisiin, kaupunkeihin ja reaalitalouteen. Se tulee olemaan EU:n tärkein investointiväline, jolla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. Nämä ovat talouskasvu ja työllistyminen, ilmastonmuutokseen reagoiminen ja energiariippuvuuden ratkaiseminen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen. Tavoitteiden saavuttamista edistetään kohdentamalla Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta tärkeimpiin painopisteisiin kuten pk-yrityksille annettavaan tukeen. Kyseinen tuki on tarkoitus kaksinkertaistaa 70 miljardista eurosta 140 miljardiin euroon seitsemän vuoden kuluessa. Kaikissa Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa korostetaan aiempaa enemmäntulossuuntautuneisuutta ja niissä on uusi suoritusvaraus, joka toimii kannustimena hyvien hankkeiden toteuttamiseen.Lisäksikoheesiopolitiikan, maatalouden kehittämisen ja kalatalousrahaston tehokkuus liitetään myös talouden ohjausjärjestelmään jäsenvaltioiden kannustamiseksi noudattamaan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa annettuja EU:n suosituksia.

[1] Käypinä hintoina.


Lehdistötiedote
EU:n koheesiopolitiikka suunnataan kasvuun ja työllisyyteen: uudistuksen 10 pääkohtaa

Infographic : Euroopan uudistettu koheesiopolitiikka : Tärkein työllisyyttä ja kasvua edistävä investointipolitiikka
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Investointien kohdentaminen keskeisiin kasvuprioriteetteihin

 • Tutkimukseen ja innovaatioon
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kilpailukyvyn vahvistamiseen
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Siirtymiseen kohti vähähiilistä taloutta
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media