Kaupunkikehitys

Kaupungeissa näkyy erityisen selvästi EU:n kaksitahoinen nykyhaaste: miten parantaa kilpailua niin, että samalla pidetään huoli kansalaisten ja ympäristön tarpeista.

Kaupungit ovat Euroopan taloudellisen toiminnan, innovoinnin ja työllisyyden keskuksia. Niillä on kuitenkin paljon haasteita. Esikaupunkien kasvu, köyhyyden ja työttömyyden keskittyminen kaupunkien liepeille sekä lisääntyvä ruuhkautuminen ovat vaikeita ongelmia. Ratkaisuja olisi haettava uusista liikenne-, asunto-, koulutus- ja työllisyysohjelmista, jotka olisi räätälöitävä kaupunkien tarpeiden mukaan. EU:n alue- ja koheesiopolitiikalla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.

Ohjelmakaudella 2007–2013 kaupunkien kehittämiseen on tarkoitus käyttää 21,1 miljardia euroa eli 6,1 prosenttia koheesiopolitiikan koko budjetista. Tästä määrästä 3,4 miljardia euroa on tarkoitettu teollisuusalueiden ja saastuneiden maa-alueiden kunnostamiseen, 9,8 miljardia euroa kaupunkien ja maaseutualueiden elvyttämishankkeisiin, 7 miljardia euroa ympäristöä säästävään kaupunkiliikenteeseen ja 917 miljoonaa euroa asuntohankkeisiin. Myös infrastruktuuri-investoinneilla tutkimukseen ja innovointiin, liikenteeseen, ympäristöön, koulutukseen, terveyteen ja kulttuuriin voidaan vaikuttaa suuresti kaupunkien kehitykseen.

Kaudella 2007–2013 Euroopan kaupungit voivat saada monenlaista tukea koheesiopolitiikan rahoitusvälineistä ja ohjelmista:

  • Kaupunkikehitysasioita on sisällytetty lähes kaikkiin rakenne- ja koheesiorahastoista tuettaviin alueellisiin ja kansallisiin ohjelmiin .
  • Hyvien toimintatapojen vaihtoa ja verkostoitumista kaupunkisuunnittelijoiden ja muiden paikallisten asiantuntijoiden välillä tuetaan URBACT II -ohjelmasta (The Urban Development Network Programme – kaupunkialueiden kehittämisverkkoja koskeva ohjelma).
  • JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas –Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten) on uusi aloite, jota Euroopan komissio toteuttaa yhdessä Euroopan investointipankin ja Euroopan neuvoston kehityspankin kanssa. Siinä hyödynnetään uusia rahoitusjärjestelyjä kestäviin investointeihin ja talouskasvun ja työllisyyden tukemiseen Euroopan kaupunkialueilla.
  • Urban Audit kaupunkitutkimuksen avulla saadaan tilasto- ja muuta tietoa 357 Euroopan kaupungin elinolosuhteista 27 EU-maassa sekä Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Kaupunkielämää mittaavien yli 330 indikaattorin avulla saadaan tietoa väestörakenteesta, asumisesta, väestön terveydestä, rikollisuudesta, työmarkkinoista, taloudellisesta toiminnasta, tuloeroista, paikallishallinnosta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta, koulutusvaatimuksista, kulttuuri-infrastruktuurista ja matkailusta.

 

Julkaisut

Susutainable urban development

new Promoting Sustainable Urban Development in Europe - Achievements and Opportunities - (April 2009)

Promoting sustainable urban development is a key element of European Cohesion Policy seeking to exploit Europe's full economic potential. By reflecting on the key principles of integrated urban development, by giving examples from across the European Union and by sketching a few paths forward, the brochure provides both guidance for the less-experienced and inspiration for the well-experienced. pdf de en es fr Japanese


 

More Publications moreArkistot

URBAN II (2000-2006) en

URBAN I (1994-1999) en

Urban Pilot Projects 1990-1999 en

Urban development 1989-2006 en

Uusin päivitys: