Byudvikling

Byer symboliserer den dobbelte udfordring, som EU står over for i dag: Hvordan man øger konkurrenceevnen og samtidig opfylder sociale og miljømæssige mål.

EU's byer er dets centre for økonomisk aktivitet, innovation og beskæftigelse, men de står over for en række udfordringer. Tendensen til forstadsdannelse, koncentrationen af fattigdom og arbejdsløshed i byområder, øget trafikfortætning – sådanne komplekse problemer kræver integrerede løsninger på transport- og boligområdet samt i uddannelses- og beskæftigelsesordninger, som skal skræddersys til de lokale behov. EU's regional- og samhørighedspolitikker tager hånd om disse udfordringer.

Der er øremærket omkring 21,1 milliarder euro til byudvikling fra 2007 til 2013, svarende til 6,1 % af EU's samlede budget for samhørighedspolitikken. Heraf er 3,4 milliarder euro afsat til genopretning af industriområder og forurenede områder, 9,8 milliarder euro til genopretningsprojekter for by- og landområder, 7 milliarder euro til ren bytransport og 917 millioner euro til boligformål. Blandt andre investeringer, der er specielt vigtige for byer, kan nævnes forskning og innovation, transport, miljø, uddannelse, sundhed og kultur.

I perioden 2007-2013 kan byerne i EU på mange måder drage fordel af samhørighedspolitikkens instrumenter, initiativer og redskaber:

  • Byudviklingsspørgsmål er i høj grad blevet integreret i alle regionale og nationale programmer , der støttes af strukturfondene og Samhørighedsfonden.
  • Urbact II-programmet letter udveksling af bedste praksis og samarbejde mellem byplanlæggere og andre lokale eksperter.
  • JESSICA (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder) er et nyt initiativ fra Europa-Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank og Europarådets Udviklingsbank. Det støtter finansieringsteknikker til bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og beskæftigelse i EU's byområder.
  • Urban Audit leverer statistik og oplysninger om levevilkårene i 357 europæiske byer i de 27 EU-lande samt Norge, Schweiz og Tyrkiet. Med over 330 indikatorer for livet i Europas byer analyseres befolkningsudvikling, boligforhold, sundhed, kriminalitet, arbejdsmarked, økonomisk aktivitet, indkomstulighed, lokal administration, borgerdeltagelse, uddannelseskvalifikationer, kulturel infrastruktur og turisme.

 

Publikationer

Susutainable urban development

new Promoting Sustainable Urban Development in Europe - Achievements and Opportunities - (April 2009)

Promoting sustainable urban development is a key element of European Cohesion Policy seeking to exploit Europe's full economic potential. By reflecting on the key principles of integrated urban development, by giving examples from across the European Union and by sketching a few paths forward, the brochure provides both guidance for the less-experienced and inspiration for the well-experienced. pdf de en es fr Japanese


 

More Publications moreArkiv

URBAN II (2000-2006) en

URBAN I (1994-1999) en

Urban Pilot Projects 1990-1999 en

Urban development 1989-2006 en

Seneste opdatering: