Urban Audit -kaupunkitutkimus

Urban Audit -kaupunkitutkimuksessa kerätään tietoa kaupunkien elinoloista kaupunkipolitiikan suunnittelua varten. Tutkimuksen on käynnistänyt Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto ja sen toteuttamiseen osallistuu 27 kansallista tilastotoimistoa, joiden toimintaa koordinoi Eurostat. Tietoa kerätään yli 300:sta elämänlaatua ilmaisevasta muuttujasta 300:sta Euroopan kaupungista. Tiedot on koottu raporttiin, ja täydentävää tietoa on kerätty selvityksessä, jossa on kysytty kaupunkien asukkaiden mielipiteitä elämänlaadusta omassa kaupungissaan.

Selvitys elämänlaadusta 70:ssä EU:n kaupungissa

Marraskuussa 2006 toteutettiin mielipidetiedustelu, jossa selvitettiin kaupunkilaisten käsityksiä elämänlaadustaan 75:ssä kaupungissa. Mukana oli 70 kaupunkia EU:n jäsenvaltioista sekä 5 kaupunkia Kroatiasta ja Turkista.
Selvityksessä käsiteltiin muun muassa työllisyyttä, ympäristöä, asumista, liikennettä, kulttuuria, kaupunkien palveluja ja maahanmuuttoa koskevia asioita.

new 2010 - Lue selvitys pdf de en es fr nl - annex en - annex 2 xls en

2007- Lue selvitys - annex

Urban Audit -tutkimuksen taustaa

Urban Audit -kaupunkitutkimuksessa kerätään kvantitatiivista tietoa elämänlaadusta EU:n kaupungeissa.

Tuorein Urban Audit -tiedonkeruu toteutettiin vuosina 2007–2009.

Osa Urban Audit -tiedoista kerätään vuosittain.

Urban Audit -pilottihankkeen (1997-1999)

Urban Audit (2003- ....)

Euroopan kaupunkien tilasta kertova raportti

Raportissa analysoidaan perusteellisesti kaupunkitutkimuksessa kerättyjä väestötietoja sekä taloudellisia ja sosiaalisia tietoja. Siinä hyödynnetään myös muista lähteistä saatuja tietoja esimerkiksi ympäristöstä, koulutuksen tasosta ja kansalaisten osallistumisesta yhteiskuntaelämään. Raportissa myös luokitellaan Euroopan kaupungit. Näin Urban Audit tutkimuksessa mukana olleet kaupungit voivat löytää itselleen vertailukohtia.

2010

Lue raportti

Summary de en fr - Presentation ppt en

2007

Lue raportti

Executive Summary

"Quality of life in European Cities: facts and perceptions" - OPEN DAYS 2007 - October 11 - Proceedings :

"The state of European cities : the Urban Audit" - Conference - Brussels, 10 June 2008

Video Webstreaming Archives :

Session 1: Demographic and social challenges : en - en en fr movie

Session 2: Economic, housing and environmental challenges : en - en en fr movie

Session 3: Visualising data : en - en en fr movie

Concluding panel & Closing Speech : en - en en fr movie

Papers, Presentations and documents