Urban Audit

Den europæiske byundersøgelse Urban Audit, som er et initiativ iværksat af Generaldirektoratet for Regionalpolitik, omfatter 27 nationale statistiske kontorer, der arbejder sammen under Eurostats ledelse. De indsamler data om over 300 variabler, der beskriver livskvaliteten i 300 europæiske byer. Der er udarbejdet en rapport på grundlag af denne unikke datasamling. Der er desuden foretaget en undersøgelse af, hvordan indbyggerne opfatter livskvaliteten i deres by.

Perceptionsundersøgelse af livskvaliteten i 75 europæiske byer

I november 2009 blev der foretaget en undersøgelse for at registrere lokalbefolkningens opfattelse af livskvaliteten i 75 byer. Den omfatter 70 byer i de 27 EU-lande og fem byer i Kroatien og Tyrkiet.
Undersøgelsen behandler en række spørgsmål som beskæftigelse, miljø, boligforhold, transport, kultur, offentlig service og indvandring.

new 2010 - Læs undersøgelsen pdf de en es fr nl - annex en - annex 2 xls en

2007 - Læs undersøgelsen - annex

Urban Audit

Urban Audit er en indsamling af kvantitative oplysninger om livskvaliteten i europæiske byer.

Der blev foretaget en ny indsamling af data til Urban Audit mellem 2007 og 2009.

Der indsamles nu data til det årlige Urban Audit.

"Urban Audit Pilot Project" (1997-1999)

European Urban Audit (2003- ....)

Rapport om situationen i de europæiske byer

Rapporten er baseret på en unik samling af statistikker om byer. Den indeholder en grundig analyse af de indsamlede demografiske, økonomiske og sociale statistikker. Den udnytter andre tilgængelige data om f.eks. uddannelsesniveau, deltagelse i samfundslivet og miljøet. Den indeholder desuden en klassifikation af europæiske byer, der giver byer, som deltager i Urban Audit, mulighed for at finde andre byer at sammenligne sig med.

2010

Læs rapporten

Summary de en fr - Presentation ppt en

2007

Læs rapporten

Executive Summary

"Quality of life in European Cities: facts and perceptions" - OPEN DAYS 2007 - October 11 - Proceedings :

"The state of European cities : the Urban Audit" - Conference - Brussels, 10 June 2008

Video Webstreaming Archives :

Session 1: Demographic and social challenges : en - en en fr movie

Session 2: Economic, housing and environmental challenges : en - en en fr movie

Session 3: Visualising data : en - en en fr movie

Concluding panel & Closing Speech : en - en en fr movie

Papers, Presentations and documents