Cercetare şi inovare

Creşterea economică durabilă depinde, din ce în ce mai mult, de capacitatea economiilor regionale de a se schimba şi de a inova. Cu alte cuvinte, este nevoie să se depună mai multe eforturi pentru crearea unui mediu care să încurajeze inovarea, cercetarea şi dezvoltarea (C&D). Astfel, promovarea inovării reprezintă un element esenţial al Programelor naţionale de aplicare a strategiei de la Lisabona şi o prioritate de bază a programelor din cadrul politicii de coeziune, prevăzute pentru perioada 2007-2013.

Statisticile confirmă existenţa unor mari disparităţi între statele membre şi regiunile UE în domeniile inovării şi C&D, precum şi a unui decalaj persistent în raport cu principalii săi concurenţi la nivel mondial. Europa trebuie să devină mai inventivă, să reacţioneze mai rapid la condiţiile de piaţă şi la preferinţele schimbătoare ale consumatorilor, iar societatea şi economia trebuie să devină mai favorabile inovării. Toate acestea nu pot fi realizate decât printr-o abordare strategică. Aceasta ar trebui să implice un parteneriat între părţile implicate din domeniul privat, public, al cercetării şi educaţiei. Vectorii cheie ai cercetării şi inovării sunt abordaţi, cel mai eficient, la nivel regional. Reducerea deficitului în materie de inovare existent la nivelul regiunilor europene se numără, aşadar, printre principalele obiective ale politicii de coeziune. În acest sens, aceasta investeşte în patru elemente cheie: cercetare-dezvoltare şi inovaţie, antreprenoriat, absorbţia TIC şi dezvoltarea capitalului uman. În plus, prin intermediul iniţiativei „Regiuni pentru schimbare economică, stimulează schimbul de idei şi învăţarea din experienţele altor regiuni pentru a îmbunătăţi capacitatea de inovare, conexiunile TIC, capitalul uman sau pentru a da clusterelor industriale un impuls în direcţia inovării.

În perioada 2007-2013, instrumentele politicii de coeziune vor furniza aproximativ 86,4 miliarde de euro (aproape 25% din bugetul total) pentru C&D şi inovare, inclusiv pentru integrarea de acţiuni inovatoare şi de experimentare. Din această sumă,

  • 50,5 miliarde de euro vor fi alocaţi strict C&D şi inovării: 10,2 miliarde pentru infrastructura legată de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi centrele de competenţă, 9 miliarde de euro pentru investiţii în firme legate direct de cercetare, 5,8 miliarde pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică în cadrul centrelor de cercetare, 5,7 miliarde pentru asistenţă acordată în special IMM-urilor pentru stimularea cercetării şi dezvoltării tehnologice, 5,6 miliarde pentru transfer tehnologic şi îmbunătăţirea cooperării reţelelor, 4,9 miliarde pentru dezvoltarea potenţialului uman în domeniul cercetării şi inovării şi 2,6 miliarde de euro pentru asistenţă acordată IMM-urilor în vederea promovării produselor şi a proceselor de producţie ecologice;
  • 8,3 miliarde de euro vor fi alocaţi antreprenoriatului: 5,2 miliarde pentru servicii avansate de sprijinire a întreprinderilor şi 3,2 miliarde pentru sprijinirea activităţilor independente şi a întreprinderilor aflate la început de drum;
  • 13,2 miliarde de euro vor fi alocate tehnologiilor informaţiei şi comunicării inovatoare, în vederea stimulării cererii de TIC: 5,2 miliarde pentru servicii şi aplicaţii care se adresează cetăţenilor (servicii sanitare şi administrative oline, învăţământ on-line şi integrare electronică, etc.) şi 2,1 miliarde pentru servicii şi aplicaţii destinate IMM-urilor (comerţ electronic, educaţie şi formare, creare de reţele etc.);
  • 14,5 miliarde vor fi alocate capitalului uman: 9,7 miliarde pentru dezvoltarea strategiilor şi sistemelor de învăţare permanentă în cadrul firmelor, activităţi de formare şi servicii pentru angajaţi, spre a stimula o mai rapidă adaptare la schimbare, promovarea antreprenoriatului şi a schimbării, 2,8 miliarde pentru dezvoltarea unor servicii speciale destinate ocupării forţei de muncă, activităţilor de formare şi de sprijin legate de restructurare şi pentru realizarea unor sisteme capabile să anticipeze de ce competenţe va fi nevoie în viitor, 1,9 miliarde pentru conceperea şi difuzarea unor modalităţi inovatoare şi mai productive de organizare a muncii.

Aceste investiţii reflectă cel puţin o triplare a resurselor financiare alocate inovării şi cercetării-dezvoltării comparativ cu perioada anterioară (2000-2006). De asemenea, această sumă depăşeşte, cu mult, bugetul celui de-Al şaptelea program-cadru pentru cercetare (50,5 miliarde) şi pe cel al Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare (3,6 miliarde). Comisia încurajează statele membre şi regiunile, precum şi întreprinderile, universităţile şi centrele de cercetare să optimizeze posibilităţile investiţionale oferite de politica de coeziune şi de programele comunitare gestionate la nivel central, în special prin furnizarea îndrumărilor privind oportunităţile de finanţare pentru cercetare şi inovare .

Publicaţii

The regional impact of technological change in 2020

The regional impact of technological change in 2020

This study highlights the great diversity in development pathways and trajectories of innovation across European regions. A regional knowledge-based economy has multidimensional aspects. It includes a variety of knowledge activities and multiple interactions among a range of actors including universities, research institutes, enterprises, knowledge workers and institutions. The spatial patterns and trends for the different aspects of the knowledge-based economy vary significantly across Europe. Most aspects show convergence and generate catching-up processes, while some show divergence between European regions.

Synthesis Report pdf en


All Publications more

Linkuri utile:

Ultima actualizare: