Kutatás és innováció

A fenntartható gazdasági fejlődés egyre nagyobb mértékben a regionális gazdaságok változásra és innovációra való képességének függvénye. Ez azt jelenti, hogy jóval több erőfeszítés szükséges az innovációt, a kutatást és fejlesztést (K+F) ösztönző környezet megteremtése érdekében. Az innováció elősegítése ezért szerves részét képezi a lisszaboni nemzeti reformprogramoknak, és a 2007-2013-ra szóló új kohéziós politikai programokban is kiemelt helyet kap.

Statisztikai adatok is megerősítik, hogy az Unió tagállamai és régiói között hatalmas különbségek tapasztalhatók az innováció és K+F terén, az EU lemaradása globális versenytársainak pozíciójával összehasonlítva pedig továbbra sem csökkent. Európának több innovációra van szüksége, gyorsabban kell reagálnia a változó piaci feltételekre és fogyasztói preferenciákra, és mind társadalmának, mind gazdaságának befogadóbbá kell válnia az innovációval szemben. Ez kizárólag olyan stratégiai megközelítéssel érhető el, amely az érintett vállalkozások, kutatás, oktatás és közszereplők partnerségével jár együtt. A kutatás és fejlesztés legfontosabb ösztönzőit regionális szinten lehet a leghatékonyabban vizsgálni. Az európai régiók innovációs lemaradásának csökkentése ezért a kohéziós politika egyik legfontosabb feladata. E kontextusban a kohéziós politika a következő négy kulcsfontosságú területen eszközöl beruházásokat: kutatás-fejlesztés és innováció, vállalkozások, információs és kommunikációs technológiák elterjesztése, valamint a humán tőke fejlesztése. Emellett „a régiók a gazdasági változásért” elnevezésű kezdeményezésen keresztül elősegíti a hálózatba szervezést és a más régióktól való kölcsönös tanulást az innovációs kapacitás javítása, az információs és kommunikációs technológiai kapcsolatok és a humán tőke erősítése terén, valamint abban, hogyan nyújtható ipari klasztereik számára innovatív ösztönzés.

2007 és 2013 között az EU kohéziós politikai eszközei 86,4 milliárd euró értékben (a teljes költségvetés közel 25%-a) nyújtanak támogatást a K+F és az innováció számára, beleértve az innovatív fellépések és kísérletezések becsatlakoztatását a tudományos és gazdasági élet fősodrába. Az említett összegből

  • 50,5 milliárd euró jut a legszorosabb értelemben vett K+F és innováció számára; ebből 10,2 milliárd eurót fordítanak KTF infrastruktúrákra és kompetenciaközpontokra, 9 milliárd eurót a kutatással közvetlenül kapcsolódó cégek beruházásaira, 5,8 milliárd eurót a kutatóközpontok KTF-tevékenységeire, 5,7 milliárd eurót a KTF-tevékenységekhez nyújtott támogatásra (különösen a kkv-k esetében), 5,6 milliárd eurót technológia átadására és a hálózatok közötti együttműködés javítására, 4,9 milliárd eurót a humán tőke fejlesztésére a kutatás és innováció területén, 2,6 milliárd eurót pedig a kkv-k számára a környezetbarát termékek és termelési folyamatok elősegítésére nyújtott segítségnyújtásra;
  • 8,3 milliárd euró jut a vállalkozásoknak, beleértve 5,2 milliárd eurót a cégeknek nyújtott magas szintű támogatási szolgáltatások számára, valamint 3,2 milliárd eurót az önálló vállalkozóknak és az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatások számára;
  • 13,2 milliárd euró jut innovatív információs és kommunikációs technológiák számára az ikt keresleti oldalának ösztönzésére, 5,2 milliárd euró a polgároknak szóló szolgáltatások és alkalmazások (e-egészségügy, e-tanulás, e-befogadás stb.), valamint 2,1 milliárd euró a kkv-knak szóló szolgáltatások (e-üzlet, oktatás és képzés, hálózatba szervezés stb.) és alkalmazások számára, továbbá
  • 14,5 milliárd eurót fordítanak a humán tőkére, beleértve 9,7 milliárd eurót az egész életen át tartó tanulás rendszerei és stratégiái fejlesztésére cégek esetében, továbbá a munkavállalóknak szóló képzések és szolgáltatások a változáshoz való alkalmazkodásul elősegítésére, a vállalkozói készség és a változáshoz való alkalmazkodás elősegítésére; 2,8 milliárd euró a foglalkoztatásra és képzésre irányuló speciális szolgáltatások és támogatás fejlesztésére a jövőben szükséges készségek és végzettség előrejelzésével foglalkozó rendszerek átalakítására és fejlesztésére; valamint 1,9 milliárd euró az innovatívabb és termelékenyebb munkaszervezési módszerek kialakítása és elterjesztése érdekében.

E beruházások az előző időszakhoz (2000-2006) viszonyítva csaknem megháromszorozzák az innovációra és K+F-re fordított összegek abszolút értékét. Ez az összeg jelentősen meghaladja a hetedik kutatási keretprogram (50,5 milliárd euró), valamint a versenyképességi és az innovációs keretprogram (3,6 milliárd euró) költségvetését. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat és régiókat, valamint a vállalkozásokat, egyetemeket és kutatóközpontokat, hogy optimalizálják a kohéziós politika égisze alatt megvalósuló beruházások szinergiáit a központilag irányított uniós programokkal, különösen a kutatás és fejlesztés terén az uniós finanszírozási lehetőségekre vonatkozó iránymutatás biztosításával.

Kiadványok

The regional impact of technological change in 2020

The regional impact of technological change in 2020

This study highlights the great diversity in development pathways and trajectories of innovation across European regions. A regional knowledge-based economy has multidimensional aspects. It includes a variety of knowledge activities and multiple interactions among a range of actors including universities, research institutes, enterprises, knowledge workers and institutions. The spatial patterns and trends for the different aspects of the knowledge-based economy vary significantly across Europe. Most aspects show convergence and generate catching-up processes, while some show divergence between European regions.

Synthesis Report pdf en


All Publications more

Hasznos linkek:

Utolsó frissítés: