Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är viktig för en regions konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Om invånarna i en region lever länge och är friska, är de också aktiva i samhället längre. De belastar sjukvårdssystemet mindre och är i slutändan en tillgång för regionens ekonomiska och hållbara utveckling.

Ett viktigt mål för sammanhållningspolitiken är att minska skillnaderna mellan regionerna och stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU. Därför har hälso- och sjukvården blivit ett allt viktigare område. De viktigaste fonderna för att nå ökad ekonomisk och social sammanhållning på detta område är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Mellan 2007 och 2013 uppgår anslagen till hälso- och sjukvårdsinfrastruktur till drygt 5 miljarder euro, vilket motsvarar 1,5 % av budgeten. I synnerhet vissa konvergensregioner får mycket stora anslag. Ytterligare anslag till hälso- och sjukvårdsrelaterade åtgärder finns under andra rubriker, t.ex. forskning och innovation, stöd till småföretag, informationssamhället (dvs. e-hälsotjänster för allmänheten) och humankapital (dvs. aktivt åldrande och längre yrkesliv).

 

Länkar:

Senaste uppdatering: