Mediu şi schimbări climatice

Politicile de dezvoltare regională trebuie să fie durabile. Au fost acordate mai multe fonduri ca niciodată iniţiativelor pentru perioada 2007-2013. Mediul poate constitui o sursă de creştere economică, fie prin încurajarea tehnologiilor ecologice inovatoare, prin stimularea unei utilizări eficiente a energiei şi prin promovarea turismului ecologic, fie prin creşterea gradului de atractivitate a regiunilor asigurând protecţia habitatului natural.

Printre aspectele care pot fi regăsite în toate politicile Uniunii Europene se numără asigurarea dezvoltării durabile şi a unui nivel ridicat de protecţie a mediului. De aceea, statele membre trebuie să realizeze evaluări de impact asupra mediului şi să consulte autorităţile din acest domeniu şi opinia publică atunci când doresc să implementeze anumite categorii de proiecte sau când sunt finanţate prin programele politicii de coeziune. Cu toate acestea, în afara aspectelor care ţin de respectarea lor, dispoziţiile legale şi orientările pe care se sprijină politica regională pun accentul pe integrarea obiectivelor economice, sociale şi de mediu. Dezvoltarea regională nu poate fi durabilă decât dacă respectă mediul. Prin urmare, politica regională europeană contribuie la asigurarea durabilităţii promovând tehnologiile ecologice şi iniţiativele durabile în materie de transport, energie şi infrastructură, precum şi măsurile vizând menţinerea calităţii apei, aerului şi solului.

Regiunile de pe tot teritoriul Europei se vor confrunta, din ce în ce mai mult, cu impactul schimbărilor climatice şi cu noi provocări în ceea ce priveşte asigurarea necesarului de energie şi eficienţa energetică. Aceste provocări vor varia de la o regiune la alta. În timp ce 7% din populaţia Uniunii trăieşte în zone inundabile, aproximativ 9% trăieşte în zone în care nu plouă cel puţin 120 de zile pe an. Impactul combinat al schimbărilor climatice va pune mari probleme mai ales în ceea ce priveşte calitatea vieţii cetăţenilor UE, dar va aduce şi mai multe provocări la nivel sectorial în unele regiuni ale UE, mai ales în turism şi agricultură.

Politica de coeziune poate juca un rol important în sprijinirea eforturilor de adaptare la viitoarele schimbări climatice şi de minimizare a impactului negativ la nivel regional. De asemenea, poate sprijini măsurile de ajustare prin realizarea de noi infrastructuri sau prin modernizarea celor existente.  Politica de coeziune sprijină ecoinovarea, măsurile de protecţie împotriva riscurilor de mediu şi întreprinderile ecologice şi poate crea oportunităţi pentru întreprinderi.

Suma alocată programelor de mediu prin  Fondurile structurale şi Fondul de coeziune, în perioada 2007-2013, s-a dublat faţă de perioada anterioară, ajungând la aproximativ 100 de miliarde de euro (30% din totalul fondurilor). Jumătate din bani vor fi orientaţi către investiţiile în infrastructura de tratare a apelor uzate, către reabilitarea siturilor contaminate, reducerea poluării şi sprijinirea acţiunilor de protecţie a naturii şi de prevenire a riscurilor  Cealaltă jumătate va fi utilizată pentru investiţiile indirecte în domenii care au impact asupra mediului, cum ar fi transporturile şi sistemele energetice, ecoinovarea, managementul de mediu pentru întreprinderi, regenerarea urbană şi rurală şi turismul ecologic. De exemplu, peste 7 miliarde de euro sunt destinaţi sprijinirii eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile.

 

Przydatne linki:

Ultima actualizare: