Čemu regionalna politika?

Za odpravo ekonomskih in socialnih razlik

Evropska unija ima 27 držav članic, ki oblikujejo skupnost in notranji trg 493 milijonov državljanov. Ekonomske in socialne razlike med 27 državami in njihovimi 271 regijami so zato toliko večje.

V eni regiji od štirih je BDP (bruto domači proizvod) na prebivalca manjši od 75 % povprečja Evropske unije 27.

Preglednica regionalnih BDP na prebivalca v EU leta 2004
Preglednica regionalnih BDP na prebivalca v EU leta 2004

Za solidarnost in konkurenčnost

Evropska regionalna politika, ki želi uresničiti solidarnost Evropske unije z ekonomsko in socialno kohezijo, zmanjšuje razlike v razvoju med regijami.Evropska regionalna politika s svojim posebnim pristopom pomeni dodano vrednost za ukrepe na terenu. Pomaga pri financiranju konkretnih projektov za regije, mesta in njihove prebivalce. Tako naj bi regije postale v celoti zmožne podpirati gospodarsko rast in konkurenčnost ter izmenjati zamisli in dobre prakse. To je tudi predmet nove pobude, imenovane „Regije za gospodarsko spremembo“. Regionalna politika je v celoti usklajena s prednostnimi nalogami Evropske unije na področju gospodarske rasti in delovnih mest (glej lizbonsko strategijo)


Foto: Jean-Jacques Patricola

Za spopadanje z izzivi XXI. stoletja

„Kakšno Evropo želimo zase in za prihodnje generacije? Želimo dinamično Evropo, ki vodi na področju znanstvenega in tehnološkega razvoja. Želimo produktivno Evropo, v kateri bodo vsi imeli delo, solidarno Evropo, ki bo skrbela za bolne, starejše in invalide, pravično Evropo, v kateri ni razlikovanja, v kateri imajo vsi enako pravico do zaposlitve in izobrazbe, Evropo brez onesnaženja, Evropo, ki skrbi za okolje in dejavno sodeluje pri reševanju svetovnih vprašanj, Evropo, ki se zavzema za skupne vrednote in jih tudi brani. To je torej Evropa mojih želja in vem, da si tako Evropo lahko zgradimo.“

Povzetek iz govora komisarke Danute Hübner v Varšavi 17. oktobra 2006.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland