A kohéziós politika hatása és eredményei

A kohéziós politika egyike az Európai Unió leglátványosabb eredményeket hozó szakpolitikáinak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon, a Kohéziós Alapon vagy az Európai Szociális Alapon keresztül mind a 27 uniós tagállam részesül az alábbi célokat szolgáló kohéziós politikai támogatásban:

A kohéziós politika segít a 271 európai régiónak megoldást találni a globalizáció, az éghajlatváltozás és a demográfiai helyzet jelentette kihívásokra is.
A kohéziós politikai támogatások pozitív hatásait az uniós polgárok milliói élvezhetik, nem csupán az új munkahelyeknek és a növekedéshez szükséges körülmények biztosításának köszönhetően, hanem a infrastruktúra modernizálását, a környezet fejlesztését, a vállalkozások támogatását, az emberek szakmai fejlődését, oktatását és képzését szolgáló beruházások révén is.

Az eredmények áttekintése

A kohéziós politika hatásának és eredményeinek felmérése feltétlenül szükséges a további sikerekhez. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy tájékoztassuk az embereket a szakpolitika támogatásával elért eredményekről. Az eredmények áttekintése arra is lehetőséget nyújt, hogy tanuljunk a máshol bevált gyakorlatokból, és folyamatosan javítani tudjuk saját projektjeinket és programjainkat.
(Az összes adat a 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozik.)


gazdaságra

A gazdaságra gyakorolt hatás

Gyorsan növekvő jövedelmek a legszegényebb régiókban: az EU legkevésbé fejlett (1. célkitűzés alá tartozó) régióiban az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 2000 és 2006 között az EU-25-ök átlagának 66%-áról 71%-ra nőtt.

Munkahelyteremtés: a becslések szerint 1,4 millió munkahely létesült, ebből kb. 1 millió vállalkozásoknál.

A regionális egyenlőtlenségek csökkentésePDFen: a leginkább és a legkevésbé fejlett régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenség mértéke durván egyhatod részével csökkent, a legkevésbé fejlett régiókban elért tartós és gyors növekedésnek köszönhetően.környezetre

A környezetre gyakorolt hatás

A környezet javítása: a kohéziós politika nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a régióknak sikerüljön megfelelniük az uniós környezetvédelmi előírásoknak. Mára pl. 20 millióval többen kapcsolódhatnak modern vízellátó rendszerekhez, és 23 millióval több ember élvezheti a szennyvízkezelés előnyeit. deenfr

Fenntarthatóbb programok: A tagállamok fele a 2007–2013. időszakra vonatkozó kohéziós programjába az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó mutatókat és célkitűzéseket is belefoglalt.közlekedési infrastruktúrára

A közlekedési infrastruktúrára gyakorolt hatás

A közlekedési összeköttetések modernizációja: a kohéziós politikai támogatás eredményeképpen 4700 km autópálya és 1200 km nagysebességű vasúti pálya épült. deenfr

Ez azt jelenti, hogy a kohéziós országokban épült autópályák 77%-a, valamint a nagysebességű vasúthálózat mintegy 56%-a kohéziós politikai társfinanszírozással valósult meg.

Ennek következtében az autópálya-hálózat átlagos sűrűsége Spanyolországban, Görögországban, Írországban és Portugáliában, ahol az 2000-ben a 15-tagú EU-ra vonatkoztatott átlagnak csupán 90%-át érte el, 2006-ra már az átlagérték 111%-ára emelkedett. Továbbra is kihívást jelent a 10 újonnan csatlakozott EU-tagállam, ahol az autópálya-sűrűség mindössze 35%-a a 15-tagú EU átlagának. deenfrvállalkozásokra

A vállalkozásokra gyakorolt hatás

A vállalkozásfejlesztés támogatása: 230 000 kkv részesült pénzügyi támogatásban (elsősorban vissza nem térítendő támogatások, de hitelek és kockázati tőke formájában is), további 1,1 millió pedig tanácsadást és hálózatépítési támogatást vett igénybe, az EU szintjén ennek köszönhetően mintegy 1 000 000 munkahely jött létre. deenfr


kutatásra

A kutatásra gyakorolt hatás

Kutatási és innovációs beruházások: közel 38 000 kutatási és fejlesztési projekt érdemelt támogatást, és több mint 13 000 új, hosszú távú kutatói munkahely létesült. pdf en


 

Bővebben a hatásokról és az eredményekről...

A különböző országokról szóló összefoglalók átfogó képet nyújtanak a kohéziós politika néhány meghatározó eredményéről és a 2007–2013-as időszak fő beruházási prioritásairól, valamint összegző tájékoztatást adnak a területi együttműködési programokról:

Értékelések és jelentések

Utolsó frissítés: