Virkning og resultater af samhørighedspolitikken

Samhørighedspolitikken er en af EU's mest synlige politikker. Alle 27 EU-lande nyder godt af samhørighedspolitikken gennem dens tre fonde – Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond – med hensyn til:

Den hjælper også Europas 271 regioner med at håndtere de udfordringer, der hidrører fra globaliseringen, klimaforandringerne og den demografiske udvikling.
Støtten fra samhørighedspolitikken har gavnet millioner af EU-borgere, ikke kun ved at skabe job og grobund for vækst, men også gennem investeringer i infrastruktur, modernisering, miljøforbedringer, støtte til virksomheder, menneskelige færdigheder samt almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Et hurtigt blik på resultaterne

Det er afgørende for en vellykket samhørighedspolitik konstant at indsamle viden om virkningen og resultaterne af den. Desuden sikres dens gennemsigtighed og ansvarlighed ved, at offentligheden hører om de resultater, der skabes med investeringerne fra den. Den giver også mulighed for at udveksle god praksis og løbende forbedre projekter og programmer.
(alle data vedrører perioden 2000-2006)


økonomien

Virkning på økonomien

Hastigt stigende indkomst i de fattigste regioner: Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger i EU's mindst udviklede regioner (de såkaldte mål 1-regioner) steg fra 66% af EU-25-gennemsnittet i 2000 til 71% i 2006.

Flere arbejdspladser: Det anslås, at der er blevet skabt 1,4 millioner job, omkring 1 million af disse i den private sektor.

Hjælp til at mindske regionale ulighederPDFen: Med hensyn til udviklingsniveauet i de mest udviklede og de mindst udviklede regioner faldt ulighedsindekset med omtrent en sjettedel takket være fortsat høj vækst i de mindst udviklede regioner.miljøet

Virkning på miljøet

Miljøforbedring: Samhørighedspolitikken har bidraget betydeligt til at hjælpe regionerne med at overholde EU's miljøstandarder. F.eks. er 20 millioner flere mennesker nu tilsluttet moderne vandforsyningssystemer, og 23 millioner flere er tilsluttet spildevandsanlæg. deenfr

Mere bæredygtige programmer: Halvdelen af medlemsstaterne inkluderede indikatorer og mål for reduktion af drivhusgasemissioner i deres samhørighedspolitikprogrammer for perioden 2007-2013.transportinfrastrukturen

Virkning på transportinfrastrukturen

Modernisering af transportforbindelser: Gennem samhørighedspolitikken blev der finansieret næsten 4700 km motorveje og 1200 km højhastigheds jernbanespor. deenfr

Det betyder at 77 % af motorveje i samhørighedspolitiklande og næsten 56 % af højhastigheds jernbanespor blev samfinansieret af samhørighedspolitikken.

Som et resultat heraf gik motorvejstætheden i Spanien, Grækenland, Irland og Portugal fra 90 % af EU15 gennemsnittet i 2000 til 111 % i 2006. Udfordringen er der stadig i EU10 hvor motorvejstætheden forbliver på 35 % af EU 15 gennemsnittet. deenfrerhvervslivet

Virkning på erhvervslivet

Støtte til forretningsudvikling: 230 000 SMV’er modtog finansiel støtte (hovedsalig bevillinger men også lån og venture kapital) og yderligere 1,1 millioner fik rådgivning og støtte til networking , hvilket har ført til at anslået 1.000.000 jobs blev skabt på EU niveau. deenfr


forskningen

Virkning på forskningen

Investering i forskning og innovation: Næsten 38 000 forsknings- og udviklingsprojekter modtog støtte og affødte over 13 000 nye faste forskerstillinger. pdf en


 

Mere om virkning og resultater...

Disse faktablade om de enkelte lande giver et overblik over nogle af de væsentligste resultater af samhørighedspolitikken, de primære prioriteter vedrørende investering i perioden 2007-2013 og en kortfattet information om territoriale samarbejdsprogrammer:

Evalueringer og rapporter

Seneste opdatering: