Historique

1957 - 1988        1989 - 1993        1994 - 1999        2000 - 2006        2007 - 2013

A more comprehensive publication, can be found in here and a power-point presentation is available here.

1957-1988: The origins of EU Cohesion and Regional Policy

“We believe there is still a great deal to do in the Community in the field of regional policy. The possibilities have perhaps not been properly realised or acted on. In particular, we need to give a fresh impetus to regional policy formulated at the same level of the Community and, I should point out, with regular cooperation by Member States’ governments, which is essential if it is to succeed.”

Jean Rey, President of the European Commission 1967-1970

Financial instruments and initiatives to address economics and social imbalances at Community level did exist since the beginning of European integration but only in 1986 legal foundations introduced by the Single European Act paved the way for an integrated cohesion policy. During the period 1957-1988, the European Social Fund (ESF, since 1958), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF, since 1962), and the European Regional Development Fund (ERDF, since 1975) co-financed projects which had been selected beforehand by Member States

As regards European Regional Policy, a first Communication was adopted by the European Commission in 1965, followed by the creation of the Directorate-General for Regional Policy in 1968. In 1972, the Heads of State and Government adopted conclusions in Paris which described Regional Policy as “an essential factor in strengthening the Community”. The “Thompson Report”, published by the European Commission in 1973, concluded that “although the objective of continuous expansion set in the Treaty has been achieved, its balanced and harmonious nature has not been achieved”.

The ERDF was set up in 1975 for a three-year period with a budget of €1,300 million with the objectives of correcting regional imbalances due to predominance of agriculture, industrial change and structural unemployment. In that period the ERDF could finance three actions, eligible for up to 50% of public expenditure, preferably to be carried out in national state aid areas:

  • investments in small enterprises creating at least 10 new jobs;
  • investments in infrastructure related to point 1, and
  • infrastructure investments in mountainous areas, which had to be eligible under the agriculture guidance fund, too.

Finally in 1986, the Single European Act laid the basis for a genuine cohesion policy designed to offset the burden of the single market for the less-favoured regions of the Community.

Listen to Giuseppe Caron, Vice-President of the Commission of the European Communities, about regional disparities (1962, in Italian)

 

 

 

Listen to George Thompson, Commissioner for Regional Policy, on why regional policy is necessary (1973, in English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s
The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s.

1957
Rooman sopimuksen allekirjoittaneet valtiot mainitsevat sopimuksen johdanto-osassa, että ne pyrkivät ”lujittamaan talouksiensa ykseyttä ja takaamaan niiden sopusointuisen kehityksen vähentämällä eri alueiden välisiä eroavuuksia ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä”.
1958
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) perustetaan.
1962
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) perustetaan.
1975
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) perustetaan, jotta osa jäsenvaltioiden osuuksista saataisiin jaettua muita köyhempien alueiden käyttöön.
1986
Euroopan yhtenäisasiakirjassa luodaan perusta todelliselle koheesiopolitiikalle, jonka tarkoituksena on tasapainottaa yhtenäismarkkinoiden rajoitusten vaikutuksia eteläisissä jäsenvaltioissa ja muilla muita heikommassa asemassa olevilla alueilla.
1989-1993
Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto (helmikuu 1988) uudistaa solidaarisuusrahastojen toimintatapaa ja myöntää tästä lähtien rakennerahastoiksi kutsuttaville rahastoille 68 miljardia ecua (vuoden 1997 hintoina).
1992
Vuonna 1993 voimaan tulleessa Euroopan unionista tehdyssä perustamissopimuksessa koheesio mainitaan yhtenä unionin ensisijaisista tavoitteista talous- ja rahaliiton sekä yhtenäismarkkinoiden rinnalla. Siinä määrätään myös koheesiorahaston perustamisesta liikenteen ja ympäristöalan infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi köyhimmissä jäsenvaltioissa.
1994-1999
Edinburghissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (joulukuu 1992) päättää varata koheesiopolitiikkaan lähes 200 miljardia ecua (vuoden 1999 hintoina) eli kolmanneksen yhteisön talousarviosta. Rakennerahastoja täydennetään uudella kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineellä (KOR).
2000-2006
Berliinissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto (maaliskuu 1999) uudistaa jälleen rakennerahastoja ja koheesiorahastoa, joihin kohdennetaan 213 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana. Vuodesta 1989 toiminnassa ollutta Phare-ohjelmaa täydentämään otetaan käyttöön liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA) ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma (Sapard), jolla pyritään edistämään Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaiden kehitystä.
2000-2001
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (maaliskuu 2000) hyväksyy työllisyyteen keskittyvän strategian, jonka tavoitteena on tehdä unionista ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous” vuoteen 2010 mennessä. Göteborgissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (kesäkuu 2001) täydentää strategiaa liittämällä siihen kestävän kehityksen.
2002
Kööpenhaminassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (joulukuu 2002) sopii kymmenen uuden jäsenvaltion Euroopan unioniin liittymisen ehdoista.
2004
1. päivänä toukokuuta Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyvät Euroopan unioniin.
2005
Neuvosto sopii vuosien 2007-2013 rahoituskehyksestä. Koheesiopolitiikkaan varataan 347 410 miljardia euroa (nykyhintoina).
2006
Toukokuun 17. päivänä neuvosto, parlamentti ja komissio allekirjoittavat sopimuksen vuosien 2007-2013 rahoituskehyksestä. Elokuun 1. päivänä tulevat voimaan kauden 2007-2013 rakennerahastoasetukset.
2006
Neuvosto hyväksyy 6. lokakuuta yhteisön koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat, joihin uusi politiikka perustuu ja joissa määritellään periaatteet ja tärkeimmät tavoitteet kaudelle 2007-2013.