Raport Barca

Chcąc wnieść wkład w debatę o przyszłości polityki spójności, komisarz Danuta Hübner zwróciła się do dr Fabrizia Barki (dyrektora generalnego w Ministerstwie Gospodarki i Finansów Włoch) o przygotowanie niezależnego sprawozdania zawierającego ocenę skuteczności dotychczasowej polityki spójności oraz szereg propozycji reform tej polityki na okres po 2013 r.

W tym kontekście Fabrizio Barca zorganizował w zeszłym roku osiem konferencji i seminariów, w których uczestniczyli eksperci ze środowisk akademickich oraz decydenci. Wnioski z tych dyskusji stały się podstawą do opracowania tez sprawozdania.

Omówiono w nim przesłanki ekonomiczne i uzasadnienie kształtowania polityki rozwoju UE zgodnie z potrzebami poszczególnych regionów oraz przedstawiono ocenę polityki spójności UE. Ponadto zidentyfikowano w nim pewną ograniczoną liczbę priorytetów, których realizacja powinna być celem polityki spójności. Sprawozdanie zawiera także zalecenia dotyczące kluczowych elementów procesu administrowania polityką spójności, które zostały zidentyfikowane jako wymagające zreformowania.

Propozycje przedstawione w sprawozdaniu zostały opracowane całkowicie niezależnie od Komisji. Stanowią one interesujący wkład w obecną debatę na temat przyszłości polityki spójności.

 

Presentation

The Union and Cohesion Policy – Thoughts for Tomorrow (04 November 2009)

Documents

Barca report
AN AGENDA FOR A REFORMED COHESION POLICY
Presentation
Report Hearing Papers
Hearing on Growth, Institutions and Policy - State Of The Art and Territorial Dimension
1-2 July 2008
Hearing on cohesion policy and regional innovation - 15 September 2008
Hearing on cohesion policy and social inclusion - 19 September 2008
Report Seminar paper
Policymaker Seminars on cohesion policy: Report Seminar Paper
Report Working papers
Applicability of Impact Evaluation to Cohesion Policy
Cohesion policy in the European Union: Growth, Geography, Institutions
Competitive European regions through research and innovation
Multidimensional Measures of Poverty & Well-being 
Operational rules and results in Cohesion Policy programmes - Analysis and proposals for conditionalities
Regional Convergence, Growth and Interpersonal Inequalities across EU
Survey on Social inclusion: Theory and Policy
Towards a territorial social agenda for the European Union
Towards better use of conditionality in policies for research and innovation under Structural Funds
The turning points of EU Cohesion policy