Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston avulla EU voi reagoida luonnonkatastrofeihin ja osoittaa solidaarisuutta niistä kärsiville alueille. Rahaston perustamispäätökseen vaikuttivat Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleet ankarat tulvat. Yhdeksän vuoden aikana rahastosta on myönnetty tukea 45 katastrofin aiheuttamiin tarpeisiin. Kyseessä on ollut tulvia, metsäpaloja, maanjäristyksiä, myrskyjä ja kuivuutta. Tukea on tähän asti saanut kaikkiaan 23 Euroopan maata, ja myönnetyn tuen määrä on yhteensä yli 2,4 miljardia euroa.

Miten tukea haetaan?

Tuen hakeminen solidaarisuusrahastosta – ohjeet DOC : de en fr

On erittäin suositeltavaa, että hakemuksen tekemisestä vastaava elin ottaa yhteyttä tukihakemuksista vastaavaan yksikköön komission aluepolitiikan pääosastossa.

Yhteystiedot:

Euroopan komissio
aluepolitiikan pääosasto
yksikkö D1
Johannes Wachter
puh.: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
puh.: +32 2 298 10 68

Hakulomake Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi DOC : de en fr

Kynnysarvot solidaarisuusrahaston varojen käytölle (2011) DOC : en

Tuen määrästä päättäminen DOC : en

 

Lisätietoja

Milloin solidaarisuusrahastosta voi saada apua?

Solidaarisuusrahastosta voidaan myöntää rahoitustukea EU:n jäsenmaille ja jäsenyydestä neuvotteleville maille silloin, kun kyseisen maan alueella tapahtuu vakava luonnonkatastrofi ja katastrofin aiheuttamat välittömät kokonaisvahingot ovat yli 3 miljardia euroa (vuoden 2002 hintoina) tai vähintään 0,6 prosenttia maan bruttokansantulosta. Näistä arvoista pienempää sovelletaan. Rahastosta voi saada tukea myös rajanaapurina oleva jäsenmaa tai EU:n kanssa liittymisneuvotteluja käyvä maa, jota sama katastrofi on koetellut, vaikka vahinkojen määrä jäisikin kynnysarvon alle.

Erityistapauksissa rahastosta voidaan myöntää tukea poikkeuksellisen alueellisen katastrofin sattuessa, jos katastrofi vaikuttaa valtaosaan alueen väestöstä ja jos sillä on vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia alueen elinoloihin ja taloudelliseen vakauteen. Komissio tutkii jokaisen tapauksen erikseen.

Rahaston budjetti

Solidaarisuusrahaston vuosibudjetti on 1 miljardi euroa. Kunakin vuonna tästä määrästä on lokakuun 1. päivänä oltava jäljellä neljäsosa, jolla katetaan mahdolliset tarpeet vuoden loppuun asti. Poikkeustapauksissa ja jos rahastossa jäljellä olevat varat eivät riitä loppuvuodeksi, erotus voidaan rahoittaa seuraavan vuoden budjetista. Poikkeuksellisiin alueellisiin katastrofeihin voidaan vuosittain käyttää 7,5 prosenttia solidaarisuusrahaston vuosibudjetista (eli 75 miljoonaa euroa).

Mihin tarkoituksiin tukea myönnetään?

Rahaston tavoitteena on täydentää jäsenmaiden toimia ja kattaa osa julkisista menoista, jotka on tarkoitettu seuraaviin ensisijaisiin hätätoimiin:

 • infrastruktuurien ja palvelujen toiminnan välitön uudelleenkäynnistäminen energia-, juomavesi- ja jätevesihuollon, televiestinnän, liikenteen, terveydenhuollon ja opetuksen alalla
 • väestön välittömästi tarvitsemista tilapäisistä majoitusjärjestelyistä ja pelastuspalveluista huolehtiminen
 • varojärjestelmien infrastruktuurien turvallisuuden välitön varmistaminen ja kulttuuriperinnön suojelutoimenpiteet
 • tuhoja kärsineiden alueiden, myös luontoalueiden, puhdistaminen.

Solidaarisuusrahastoa ei ole perustettu kattamaan kaikkia luonnonkatastrofeihin liittyviä kustannuksia. Rahastosta korvataan pääsääntöisesti sellaisia vahinkoja, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia. Se ei ole tarkoitettu esimerkiksi yksityisten menetysten korvaamiseen. Pitkäaikaisia toimia, kuten pysyvämpää jälleenrakentamista, talouden kuntoonsaattamista ja ennakoivia toimia, varten voi saada tukea esimerkiksi rakennerahastosta ja maaseuturahastosta.

Menettelyn eri vaiheet

Hakemus on toimitettava komissiolle kymmenen viikon kuluessa ensimmäisen vahingon aiheutumispäivästä. Komissio arvioi hakemuksen ja päättää, ehdottaako se budjettivallan käyttäjälle (Euroopan parlamentti ja neuvosto) rahaston varojen käyttöönottoa tarvittavissa määrin. Kun varat ovat käytettävissä, tuki maksetaan välittömästi kertasuorituksena sen jälkeen, kun komissio ja edunsaajamaa ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Kun tuki on maksettu, maa, jota katastrofi on kohdannut, voi käyttää saamiaan varoja hätätoimien kulujen kattamiseen taannehtivasti.

Edunsaajamaa vastaa siitä, miten tuki käytetään, ja toimii koordinaattorina solidaarisuusrahaston ja muiden rahoituslähteiden välillä. Komissiolle on maksettava takaisin rahat, joita ei ole käytetty vuoden aikana tuen saamisesta.

Asiakirjat

Lainsäädäntö

Asetusehdotus

 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, Bryssel 6.4.2005 (KOM(2005) 108 lopullinen) PDF en
 • Vaikutustenarviointi (SEC(2005) 447) – Liite asetusehdotukseen (KOM(2005) 108 lopullinen) PDF en

Raportit

 • Euroopan unionin sosiaalirahaston vuosikertomukset en
Lehdistötiedotteet
 • 23/03/2011 : Solidarity Fund: Commissioner Hahn announces €10.9 million in EU aid for flood damage in Czech Republic en fr de cs
 • 24/02/2011 : Solidarity Fund: Commission proposes €8.6 million for Slovenian and Croat regions hit by flooding en
 • 16/12/2010 : Commission approved over € 182 million euro financing for European Union Solidarity Fund assistance relating to flooding disasters of May-June 2010 en
 • 12/03/2010: President Barroso visits Madeira and expresses solidarity - Statement and Video
 • 04/03/2010: Commissioner Hahn to visit Madeira (Portugal) to express EU's solidarity towards victims of severe storms en
 • 03/03/2010: Commissioner Hahn to visit France in the wake of Storm Xynthia en
 • 20/11/2009: The EU grants Italy nearly half a billion euros: the largest ever amount under the Solidarity Fund en
 • 13/11/2009: Fonds de solidarité: la Commission et les autorités françaises signent l'accord pour le versement d'une aide de 109.4 millions d'euros suite à la tempête Klaus en
 • 23/07/2009: The Commission proposes granting 494 million euros to Italy to help cope with the aftermath of the Abruzzo earthquake en
 • 16/07/2009: Solidarity Fund: Commissioner Samecki announces €12 million in EU aid for flood damage in Romania en
 • 29/05/2009: European Union Solidarity Fund: the Commission proposes to grant aid of €109.4 million to France following Hurricane Klaus en
 • 29/05/2009: The European Union Solidarity Fund (EUSF) en
 • 13/05/2008: Commissioner Danuta Hübner meets Silvio Berlusconi and visits the Abruzzi earthquake zone en
 • 17/12/2008: Solidarity Fund: The EU grants aid of €13 million to Martinique and Guadeloupe in the aftermath of Hurricane Dean en
 • 11/11/2008: Solidarity Fund: EU provides EUR 8.25 million of aid for flood damage in Slovenia en
 • 24/10/2008: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 7.6 million aid for Cyprus following severe drought en
 • 10/09/2008: EU Solidarity Fund, Hurricane Dean: Commission proposes aid worth €12.8 million for Martinique, Guadeloupe en
 • 12/09/2007: The Commission adopts a new Communication on the outermost regions en
 • 11/09/2007: EU Solidarity Fund to provide aid for storm damage in Germany (€ 166.9 m) and La Réunion (€ 5.29 m) en
 • 31/08/2007: Danuta Hübner in Greece: "In view of the huge damage caused by the fires, the intervention of the European Solidarity Fund can help citizens and local economies" en
 • 20/02/2007: Commission proposes € 9.3 million of aid following flood disaster in Greece en
 • 20/04/2006: Commission to pay nearly € 1.3 million to support Estonia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 11/04/2006: Commission to pay nearly € 9.5 million to support Latvia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 22/03/2006: Commission to pay nearly € 82 million to support Sweden in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 17/03/2006: Commission to pay € 379 thousand to support Lithuania in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 12/01/2006: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 20.35 million of aid following flood disasters in Bulgaria en
 • 08/11/2005: More than € 49 million to help Romania repair rail and roads damaged by floods en
 • 17/10/2005: €5.67 million to pay for emergency aid for storm damages PDF en
 • 26/08/2005: Commission stands ready to provide financial assistance to help Members States cope with the consequences of this summer’s natural disasters en
 • 22/08/2005: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 93 million of aid following storm disaster in Northern Europe en
 • 06/06/2005: Slovak storms – new aid on the table en
 • 11/5/2004: Solidarity Fund: 19.625 million euros of aid for France en
 • 08/03/2004: Solidaarisuusrahasto: komissio ehdottaa 21,9 miljoonan euron määrärahaa Maltalla, Ranskassa ja Espanjassa tapahtuneiden luonnononnettomuuksien vuoksi toteutettaviin toimenpiteisiin
 • 05/09/2003: Effects of the hot summer fr
 • 27/08/2003: Solidaarisuusrahasto: komissio ehdottaa 31,6 miljoonaa euroa metsäpalojen vuoksi toteutettuihin hätätoimenpiteisiin Portugalissa
 • 16/07/2003: EU:n solidaarisuusrahasto: Komissio ehdottaa 47,6 miljoonan euron avustusta luonnonmullistuksista kärsineille alueille Italiassa
 • 16/07/2003: EU:n solidaarisuusrahasto: Komissio ehdottaa 8,6 miljoonan euron avustusta Prestige-katastrofista kärsineille alueille Espanjassa
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: France receives € 21 million for floods in the Gard region en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 444 million for German regions hit by flooding en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 134 million for Austrian regions devastated by floods en
 • 09/12/2002: The European Commission and Kingdom of Spain in continuous contact on possibility of Community support en
 • 15/11/2002: Solidarity Fund: Council and Parliament support the Commission's proposal to allocate € 728 million to the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 13/11/2002: Solidarity Fund: Commission proposes € 728 million for the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 03/09/2002: Floods: Michel Barnier presents the Commission's response to the European Parliament en
 • 28/08/2002: European Commission's response to the flooding in Germany, Austria and certain candidate countries en
 • 15/08/2002: European Commission supports flood victims en

 

 

 

 

 

Uusin päivitys: