Instrument voor pretoetredingssteun

Sinds januari 2007 bestaat er een instrument voor pretoetredingssteun (IPA). Dit vervangt allerlei programma's en financieringsinstrumenten van de Gemeenschap voor aspirant- en kandidaat-lidstaten, zoals PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS, en het financieel instrument voor Turkije.

IPA-steun kan worden gebruikt voor:

  1. omschakeling en institutionele opbouw;
  2. grensoverschrijdende samenwerking (met de EU-landen en de andere landen die in aanmerking komen voor IPA-steun);
  3. regionale ontwikkeling (vervoer, milieu en economische ontwikkeling);
  4. menselijk kapitaal (versterking van het menselijk potentieel en bestrijding van uitsluiting);
  5. plattelandsontwikkeling.

Er zijn twee groepen landen die IPA-steun kunnen krijgen:

  • landen die het lidmaatschap hebben aangevraagd (Kroatië, Turkije en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië); zij komen voor alle vijf hierboven genoemde categorieën IPA-steun in aanmerking;
  • potentiële kandidaat-lidstaten in de oostelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo op grond van resolutie nr. 1244 van de VN-Veiligheidsraad); zij komen enkel in aanmerking voor de eerste twee categorieën IPA-steun.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Laatste aanpassing: