Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Od ledna 2007 nahrazuje nový nástroj předvstupní pomoci (NPP) řadu programů a finančních nástrojů Společenství pro kandidátské země a potenciální kandidátské země, a sice programy PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finanční nástroj pro Turecko.

Pomoc je poskytována v rámci pěti složek:

  1. pomoc při transformaci a budování institucí;
  2. přeshraniční spolupráce (s členskými státy EU a s ostatními zeměmi, které jsou příjemci v rámci NPP);
  3. regionální rozvoj (doprava, životní prostředí a hospodářský rozvoj);
  4. rozvoj lidských zdrojů (rozvoj lidského kapitálu a boj proti sociálnímu vyloučení);
  5. rozvoj venkova.

Země, které jsou příjemci v rámci NPP, jsou rozděleny do dvou skupin:

  • kandidátské země (Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie), které mohou čerpat prostředky v rámci všech pěti složek;
  • potenciální kandidátské země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/99), které mohou čerpat prostředky pouze v rámci prvních dvou složek.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Poslední aktualizace: