Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje želi lajšati in spodbujati čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje. V nasprotju s strukturami, ki so upravljale tako sodelovanje do leta 2007, je EZTS pravna oseba in ima pravno sposobnost. Tako lahko kupuje in prodaja blago ter zaposluje ljudi.

Člani EZTS so lahko:

EZTS je prva skupina, ki združuje organe različnih držav članic, ne da bi bil prej podpisan mednarodni sporazum, ki bi ga ratificirali nacionalni parlamenti. Vendar pa morajo države članice soglašati glede sodelovanja članov skupine na njihovih ozemljih.

Za tolmačenje in uporabo konvencije se uporablja pravo države članice, v kateri je uradni sedež EZTS.

Konvencija o EZTS navaja:

Več o tem v:
- uredbi o Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (PDF, 248KB).
- dbor regij
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl