Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY)

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän tavoitteena on helpottaa ja edistää rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. EAYY:llä on oikeushenkilön asema toisin kuin vastaavilla, vuoteen 2007 voimassa olleilla yhteistyörakenteilla. Se voi siis ostaa ja myydä omaisuutta tai palkata henkilöstöä.

EAYY:n jäsenet voivat olla:

EAYY:ssä erilaisilla jäsenvaltioiden yhteisöillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus liittyä yhteen ilman jäsenvaltioiden parlamenttien ratifioimaa kansainvälistä sopimusta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin hyväksyttävä oman alueensa jäsenen osallistuminen yhtymään.

Sopimuksen tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa EAYY:n virallinen kotipaikka on.

EAYY-sopimuksessa on mainittava:

Lisätietoa:
- ks. eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymästä annettu asetus (PDF, 112KB).
- Alueiden komitea
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl