Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahaston avulla pyritään parantamaan työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia Euroopan unionissa. ESR:sta myönnetään rahoitusta lähentymistavoitteen ja alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen mukaisesti.

Rahastosta tuetaan valtioiden toimenpiteitä seuraavilla aloilla:

Lisätietoa: ks. Euroopan sosiaalirahastosta annettu asetus (PDF, 119KB) ja ESR:n verkkosivusto.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)