Cohesiefonds

Het Cohesiefonds helpt lidstaten met een BNI per inwoner onder de 90% van het EU-gemiddelde om de economische en sociale achterstand weg te werken en de economie te stabiliseren. Het steunt acties in het kader van de convergentiedoelstelling en volgt voortaan dezelfde regels voor programmering, beheer en controle als het ESF en het EFRO.

In de periode 2007-2013 richt het Cohesiefonds zich op Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Tsjechië. Spanje heeft recht op overgangssteun omdat het BNI per inwoner lager is dan het gemiddelde van de vroegere 15 EU-landen.

Het Cohesiefonds financiert acties op de volgende gebieden:

De financiële bijstand van het Cohesiefonds kan (bij gekwalificeerde meerderheid) door de Raad worden geschorst als een lidstaat een te groot begrotingstekort heeft en daar niets of te weinig aan doet.

Meer informatie

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)