Koheesiorahasto

Koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta, jotta ne voivat ottaa kiinni muiden jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista etumatkaa ja vakiinnuttaa talouttaan. Rahastosta tuetaan lähentymistavoitteen piiriin kuuluvia toimia, ja sitä koskevat samat ohjelmatyötä, hallinnointia ja valvontaa koskevat säännöt kuin ESR:ää ja EAKR:ää.

Kaudella 2007–2013 koheesiorahastosta tukea saavat Bulgaria, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Espanja saa siirtymäkauden tukea, koska sen BKTL asukasta kohti on alle 15 jäsenvaltion EU:n keskiarvon.

Koheesiorahastosta rahoitetaan toimia seuraavilla aloilla:

Koheesiorahastosta maksettava tuki voidaan keskeyttää neuvoston määräenemmistöpäätöksellä, jos jäsenvaltiolla on liiallinen alijäämä, jos tilanne ei ole parantunut tai jos toteutetut toimenpiteet ovat osoittautuneet epätarkoituksenmukaisiksi.

Lisätietoa:

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)