Territoriell sammanhållning

Danuta Hübner"Det var med stort nöje jag förra hösten, genom publiceringen av grönboken, lanserade diskussionen om territoriell sammanhållning. Boken och diskussionen utgjorde ett svar på uppmaningarna från Europaparlamentet, ministermötet i Leipzig 2007 och bidragen från många intressenter under det offentliga samrådet om den fjärde sammanhållningsrapporten. Boken byggde också på den territoriella agendan och dess handlingsprogram, som godkändes under de tyska och portugisiska ordförandeskapen 2007.

Målet för denna diskussion har varit att nå fram till en bättre och gemensam förståelse för territoriell sammanhållning och dess konsekvenser för politiken.

Om man ser tillbaka, hade redan de första diskussionerna i början av 90-talet varit mycket givande. De lyfte fram vikten av territoriellt samarbete och territoriella trender, vilket ledde till samarbetsprogrammen (INTERREG) och till upprättandet av det europeiska nätverket av observationsorgan för den regionala utvecklingsplaneringen (ESPON). I denna grönbok går man vidare och hävdar att EU:s territoriella mångfald utgör en central resurs som kan bidra till en hållbar utveckling för EU i sin helhet. För att vända denna mångfald till en fördel måste vi ta oss an territoriell sammanhållning genom att fokusera på nya teman, nya uppsättningar relationer som knyter EU-territorier på olika nivåer samman och nya former av samarbete, samordning och partnerskap. Dessa tankar utgjorde de viktigaste frågorna för den föreslagna diskussionen.

  • Genom att se sammanhållning ur territoriell synvinkel lyfts teman som hållbar utveckling och tillgång till tjänster fram. Därigenom understryker man också att många frågor inte respekterar administrativa gränsdragningar och kanske kräver en samordnad reaktion från flera regioner eller länder, medan andra måste hanteras på lokal nivå eller grannskapsnivå. Genom att bygga vidare på erfarenheten från målet Europeiskt territoriellt samarbete kan vi i dag titta på sätt att ytterligare stärka samarbetet mellan regioner inom unionen och med intilliggande regioner utanför den.
  • Ett integrerat platsbaserat angreppssätt som eftersträvas inom sammanhållningspolitiken är särskilt väl lämpat för att hantera frågor som är komplicerade och starkt förankrade lokalt, som regional utveckling, men för att nå maximala synergieffekter krävs samordning med sektorpolitiken. Territoriell sammanhållning lägger också tonvikten vid mervärdet hos partnerskap med starkt lokal dimension, som säkerställer att politiken utformas och genomförs med kännedom om lokala förhållanden.

Jag är övertygad om att den pågående diskussionen om territoriell sammanhållning kan hjälpa oss att förbättra den politik som bidrar till våra territoriers konkurrenskraft, våra medborgares välbefinnande och kvaliteten på vår miljö.

Slutligen vill jag tacka de hundratals medborgare och organisationer som ägnat tid åt att skicka in de många värdefulla bidrag vi har fått som reaktion på detta offentliga samråd. En sammanfattning av rönen kommer att publiceras som en del av den sjätte framstegsrapporten om ekonomisk och social sammanhållning, som är planerad att komma ut i juni."

Danuta Hübner

Grönbok om territoriell sammanhållning – Att omvandla territoriell mångfald till styrka

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Bilagor pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Offentligt samråd från den 6 oktober 2008 till den 28 februari 2009 (avslutat)

Resultat av samrådet

Läs bidragen en

 

Inforegio Panorama nr 28

Territorial samhørighedGrönbok om territoriell sammanhållning - det fortsatta arbete


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Senaste uppdatering: