Spójność terytorialna

Danuta Hübner"Jesienią ubiegłego roku, wraz z publikacją Zielonej Księgi, miałam wielką przyjemność zainaugurować debatę na temat spójności terytorialnej. Inicjatywa ta stanowiła odpowiedź na uwagi zgłaszane przez Parlament Europejski, uczestników spotkania ministrów w Lipsku w 2007 roku oraz licznych zainteresowanych stron biorących udział w konsultacjach publicznych na temat 4. sprawozdania w sprawie spójności. Księga opierała się ponadto na Agendzie Terytorialnej i jej Planie Działania, zatwierdzonych przez prezydencję niemiecką i portugalską w 2007 roku.

Celem debaty jest wypracowanie lepszej, wspólnej wizji spójności terytorialnej oraz jej oddziaływania na politykę.

Już pierwsze dyskusje na temat spójności terytorialnej na początku lat 90. XX przyniosły rezultaty. Podkreślano wtedy znaczenie współpracy terytorialnej i głównych kierunków rozwojowych europejskich terytoriów. Doprowadziło to do opracowania programów współpracy (INTERREG) oraz do utworzenia Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania Przestrzennego (ESPON). U podstaw Zielonej Księgi leży przekonanie, że różnorodność terytorialna UE to kluczowy atut, który może się przyczynić do zrównoważonego rozwoju całej Unii. Aby uczynić z tej różnorodności naszą mocną stronę, musimy jednak skupić się na nowych wątkach dotyczących spójności terytorialnej, nowych typach relacji łączących terytoria unijne na różnych poziomach administracyjnych oraz na nowych formach współpracy, koordynacji i partnerstwa. Wspomniane kwestie stanowiły główne tematy dyskusji.

  • Postrzeganie spójności przez pryzmat terytorialny wymaga poświęcenia uwagi takim kwestiom jak zrównoważony rozwój i dostęp do usług. Musimy przy tym pamiętać, że wiele problemów wykracza poza granice administracyjne i wymaga skoordynowanej reakcji ze strony kilku regionów lub państw, podczas gdy inne można rozwiązać na poziomie lokalnym czy sąsiedzkim. Korzystając z doświadczenia nabytego w ramach celu europejskiej współpracy terytorialnej, powinniśmy też szukać możliwości dalszej poprawy współpracy pomiędzy regionami unijnymi oraz regionami sąsiadującymi ze Wspólnotą.
  • Zintegrowane i oparte na lokalnych czynnikach wzrostu podejście, które promuje polityka spójności, pozwala na podejmowanie złożonych i osadzonych w lokalnych realiach wyzwań, takich właśnie jak rozwój regionalny. Niemniej jednak w celu jak najlepszego wykorzystania efektu synergii konieczna jest też lepsza koordynacja tych działań z politykami sektorowymi. Spójność terytorialna kładzie również nacisk na wartość dodaną partnerstw lokalnych, które gwarantują opracowanie i wdrożenie strategii w oparciu o miejscową wiedzę i umiejętności.

Jestem przekonana, że efektem toczącej się debaty na temat spójności terytorialnej będą lepsze strategie rozwojowe, które przyczynią się do konkurencyjności naszych regionów, dobrobytu obywateli i jakości środowiska..

Na koniec chciałabym podziękować setkom obywateli i organizacji, którzy poświęcili swój czas na przesłanie licznych cennych opinii, które otrzymaliśmy w ramach konsultacji publicznych. Wnioski podsumowujące wyniki konsultacji zostaną opublikowane jako część zaplanowanego na czerwiec 6. Sprawozdania okresowego w sprawie spójności gospodarczej i społecznej."

Danuta Hübner

Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej – Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Załączniki pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Konsultacje publiczne trwały od 6 października 2008 do 28 lutego 2009 roku (obecnie zamknięte)

Wyniki konsultacji

Nadesłane opinie en

Magazyn Inforegio Panorama nr 28

Territorial samhørighed„Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej – jej przyszłość”


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Komisarz Samecki włącza społeczność naukową do debaty nad polityką spójności

Komisarz Samecki włącza społeczność naukową do debaty nad polityką spójności en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Ostatnia aktualizacja: