Il-Koeżjoni Territorjali

Danuta Hübner"Il-ħarifa li għaddiet, bil-pubblikazzjoni tal-Green Paper, kelli l-pjaċir kbir li nniedi d-dibattitu dwar il-koeżjoni territorjali. Din l-inizjattiva saret bi tweġiba għat-talbiet mill-Parlament Ewropew, għal-laqgħa ministerjali f’Leipzig fl-2007 u għall-kontribuzzjonijiet li bosta partijiet interessati għamlu matul il-konsultazzjoni pubblika dwar ir-Raba’ Rapport ta’ Koeżjoni. Il-karta tibni wkoll fuq l-Aġenda Territorjali u l-Programm ta’ Azzjoni tagħha, approvat taħt il-Presidenza Ġermaniża u taħt il-Presidenza Portugiża matul l-2007.

L-għan tad-dibattitu li segwa kien li jintlaħaq fehim aħjar u kondiviż tal-koeżjoni territorjali u tal-implikazzjonijiet tagħha għall-politika.

Jekk nagħtu ħarsa lura, l-ewwel diskussjonijiet dwar il-koeżjoni territorjali, fil-bidu tas-snin disgħin, kienu diġà taw il-frott tagħhom. Huma enfasizzaw l-importanza tal-kooperazzjoni territorjali u tat-tendenzi territorjali, li wasslu għall-programmi ta’ kooperazzjoni (INTERREG) u l-istabbiliment ta’ Netwerk Osservatorju tal-Ippjanar Spazjali Ewropew (ESPON). Il-Green Paper tkompli targumenta li d-diversità territorjali tal-UE hija punt importanti vitali li jista’ jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostennibbli tal-UE in ġenerali. Sabiex naqilbu din id-diversità f’saħħa, jeħtieġ li nindirizzaw il-koeżjoni territorjali permezz tal-iffukar fuq temi ġodda, settijiet ta’ relazzjonijiet ġodda li jorbtu lit-territorji tal-UE f’livelli differenti u forom ġodda ta’ kooperazzjoni, koordinazzjoni u sħubiji. Dawn l-ideat kienu jirrappreżentaw il-kwistjonijiet ewlenin għad-dibattitu propost.

  • Meta wieħed iħares lejn il-koeżjoni mil-lenti territorjali wieħed jara li hemm bżonn li tingħata attenzjoni għal temi bħalma huma l-iżvilupp sostennibbli u l-aċċess għal servizzi. Tenfasizza wkoll li bosta kwistjonijiet ma jirrispettawx il-fruntieri amministrattivi u jistgħu jkunu jeħtieġu rispons koordinat minn bosta reġjuni u pajjiżi, filwaqt li oħrajn jeħtieġu li jiġu indirizzati fuq livell lokali jew distrettwali. Billi nibnu fuq l-esperjenza tal-objettiv tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea issa nistgħu nħarsu lejn il-modi kif nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni fi ħdan l-Unjoni u mar-reġjuni ġirien barra.
  • Approċċ integrat ibbażat fuq il-post segwit mill-Politika ta’ Koeżjoni, huwa idealment xieraq sabiex iwieġeb għal kwistjonijiet kumplessi u implimentati sewwa bħall-iżvilupp reġjonali iżda sabiex isir użu massimu mis-sinerġiji, hemm bżonn ta’ koordinazzjoni aħjar mal-linji politiċi settorjali. Il-koeżjoni territorjali tisħaq ukoll fuq il-valur miżjud tas-sħubija b’dimensjoni lokali b’saħħitha, li tiżgura li l-linji politiċi jkunu mfasslin u implimentati b’għarfien lokali.

Jiena konvinta li d-dibattitu li għaddej il-ħin kollu dwar il-koeżjoni territorjali jista’ jgħinna ntejbu dawk il-politiki li jikkontribwixxu għall-kompetittività tat-territorji tagħna, għall-benesseri taċ-ċittadini tagħna u għall-kwalità tal-ambjent tagħna.

Fl-aħħar nett, nixtieq inrodd ħajr lill-mijiet ta’ ċittadini u organizzazzjonijiet li taw il-ħin tagħhom billi ssottomettew il-bosta kontribuzzjonijiet imprezzabbli li rċevejna bi tweġiba għal din il-konsultazzjoni pubblika. Sommarju tas-sejbiet sejjer jiġi ippubblikat bħala parti mis-6 Rapport ta’ Progress li jmiss dwar il-koeżjoni soċjali u ekonomika, li huwa skedat għal Ġunju."

Danuta Hübner

Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali – Nibdlu d-diversità territorjali f’vantaġġi

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Annessi pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Konsultazzjoni pubblika mis-6 ta’ Ottubru 2008 sat-28 ta’ Frar 2009 (issa magħluqa)

Riżultati tal-konsultazzjoni

Ara l-kontibuzzjonijiet en

Ir-rivista Inforegio Panorama Nru 28

Territorial samhørighed"Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali – It-triq ’il quddiem"


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

L-aħħar aġġornament: