Teritorinė sanglauda

Danuta Hübner"Praėjusį rudenį, išleidus šį Žaliąjį dokumentą, su malonumu pranešiau apie galimybę pradėti debatus dėl teritorinės sanglaudos. Ši iniciatyva – tai atsakas į Europos Parlamento, 2007 m. ES šalių ministrų susitikimo Leipcige iškeltus reikalavimus ir įvairių suinteresuotų asmenų bendradarbiavimą viešųjų konsultacijų dėl ketvirtosios sanglaudos ataskaitos metu. Šis dokumentas pagrįstas Vokietijos ir Portugalijos, pirmininkavusių 2007 m., patvirtinta Teritorine darbotvarke ir jos veiksmų programa.

Debatų užtikrinimo tikslas – visiems kartu geriau suprasti teritorinę sanglaudą ir politinę jos reikšmę.

Galima pasakyti, kad dešimtojo dešimtmečio pradžioje vykusios diskusijos apie teritorinę sanglaudą jau davė vaisių. Šių diskusijų metu buvo akcentuojama teritorinio bendradarbiavimo ir teritorinių tendencijų svarba. Jų pasekmė – bendradarbiavimo programų (INTERREG) sudarymas ir Europos teritorijų planavimo stebėsenos tinklo (ESPON) įsteigimas. Šiame Žaliajame dokumente teigiama, kad teritorinė ES įvairovė – gyvybiškai svarbus turtas, galintis skatinti darnų visos Europos Sąjungos vystymąsi. Kad galėtume šią įvairovę paversti savo stiprybe, teritorinės sanglaudos klausimą turime spręsti akcentuodami naujas temas, naujų ryšių, siejančių Europos Sąjungos teritorijas įvairiais lygmenimis, derinius ir naujas bendradarbiavimo, koordinavimo ir partnerystės formas. Tai ir buvo pagrindiniai debatų klausimai.

  • Sanglaudą vertinant teritorijų požiūriu ypač svarbios darnaus vystymo ir galimybių naudotis paslaugomis temos. Taip pat pabrėžiama, kad daugelis spręstinų klausimų yra tarptautinio masto, taigi gali prireikti koordinuoto kelių regionų ar net šalių atsako, o kitus klausimus galbūt teks spręsti vietiniu arba rajoniniu lygmeniu. Remdamiesi Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo patirtimi dabar jau galime apžvelgti būdus, kaip toliau gerinti Sąjungos regionų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su kaimyniniais regionais.
  • Priimtas į vietovę orientuotas požiūris, kuriuo vadovaujantis vykdoma sanglaudos politika puikiai tinka siekiant reaguoti į tokias sudėtingas ir įsišaknijusias problemas, kaip regioninis vystymasis, tačiau, norint pasiekti maksimalią sinergiją, būtina geriau koordinuoti skirtingų sektorių politiką. Teritorinė sanglauda taip pat akcentuoja pridėtinę partnerystės vertę, sukuriamą partnerystės, pagrįstos vietos institucijų dalyvavimu, nes ji užtikrina, kad politika būtų kuriama ir įgyvendinama remiantis vietinėmis žiniomis.

Esu tikra, kad dėl teritorinės sanglaudos vykstantys debatai padės patobulinti politiką, nuo kurios priklauso mūsų teritorijų konkurencingumas, mūsų šalių piliečių gerovė ir visų mūsų aplinkos kokybė.

Pabaigoje norėčiau padėkoti šimtams piliečių ir organizacijų, nepagailėjusių savo laiko dalyvauti viešosiose konsultacijose ir pateikusių vertingų minčių.Rezultatų santrauka bus paskelbta ir įtraukta į 6-ąją pažangos socialinės ir ekonominės sanglaudos srityse ataskaitą, numatytą birželio mėn."

Danuta Hübner

Žalioji knyga dėl teritorinės sanglaudos. Kaip teritorinę įvairovę paversti privalumu

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Priedai pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Viešosios konsultacijos vyko nuo 2008 m. spalio 6 d. iki 2009 m. vasario 28 d. (šiuo metu jos yra baigtos)

Konsultacijų rezultatai

Rodyti atsiliepimus en

Žurnalas „Inforegio panorama“, Nr. 28

Territorial samhørighedŽalioji knyga dėl teritorinės sanglaudos – kelias pirmyn


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Naujausia redakcija: