Területi kohézió

Danuta Hübner"Tavaly ősszel, a zöld könyv megjelenése kpcsán engem ért a megtiszteltetés, hogy elindíthassam a vitát a területi kohézióról. Ezzel a kezdeményezéssel az Európai Parlament, az érintett miniszterek 2007-es lipcsei találkozója, valamint a negyedik kohéziós jelentésről folytatott nyilvános konzultáció során számos hozzászóló részéről megfogalmazott igénynek igyekeztünk eleget tenni. A zöld könyv a területfejlesztési menetrendhez, illetve a hozzá tartozó cselekvési programhoz is kapcsolódik, melyeket a 2007-es német és portugál elnökség idején hagytak jóvá.

Az időközben kibontakozott vita célja a területi kohézió fogalmának, illetve politikára gyakorolt hatásainak alaposabb és kölcsönös megértése volt.

Már a területi kohézió témájáról az 1990-es évek elején folytatott első megbeszélések is gyümölcsözőnek bizonyultak. Felhívták a figyelmet a területi együttműködés és a területi trendek fontosságára, minek eredményeképpen együttműködési programok (INTERREG) indultak, és megkezdte működését az Európai Területrendezési Megfigyelő Hálózat (ESPON). A zöld könyv is arról tanúskodik, hogy az EU területi sokfélesége egy olyan létfontosságú adottság, amely hatékonyan hozzá tud járulni az EU teljes egészének fenntartható fejlődéséhez. Hogy a területi sokféleségből valóban előnyt kovácsolhassunk, a területi kohézióhoz új témák középpontba állításával, különféle fejlettségi szintű uniós területek között kialakuló új kapcsolatokon, valamint új együttműködési, koordinációs és partnerségi formákon keresztül kell közelítenünk. Ezeket a gondolatokat állítottuk a vita középpontjába.

  • A kohézió területi szemszögből történő vizsgálata olyan témákra irányítja a figyelmet, mint a fenntartható fejlődés és a szolgáltatások hozzáférhetősége. Azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy számos probléma nem ismer közigazgatási határokat, és előfordulhat, hogy több régió vagy ország részéről összehangolt megoldást kíván, miközben más kérdésekre helyi vagy szomszédsági szinten kell keresni a választ. Az európai területi együttműködés tapasztalatainak birtokában immár azt kutathatjuk, miként tudnánk még tovább erősíteni a régiók közötti együttműködést az Unión belül éppúgy, mint az EU-n kívüli szomszédos területekkel.
  • A kohéziós politika által képviselt integrált területspecifikus megközelítés ideális módszernek bizonyul olyan szerteágazó és mélyreható problémakörök kezelésére, mint a regionális fejlesztés, ám a lehetséges szinergiák maximalizálása érdekében fokozottabb koordinációra volna szükség az ágazati politikákkal. A területi kohézió kapcsán nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a hozzáadott értéket, amelyet az erős helyi dimenzió kölcsönöz az együttműködésnek, s amely garanciát nyújt arra, hogy a szakpolitikai döntések tervezése és végrehajtása helyi tudásra támaszkodik.

Meg vagyok győződve arról, hogy a területi kohézió témájáról folyó vita segíteni fog bennünket azon politikai döntések meghozatalában, melyek elősegítik különböző területeink versenyképességének, polgáraink jólétének, valamint környezetünk minőségének a javítását.

Végezetül szeretném megköszönni azon polgárok és szervezetek százainak, akik nem sajnálták az időt és a fáradságot, hogy megosszák velünk rendkívül értékes gondolataikat a nyilvános konzultáció keretében hozzánk eljuttatott hozzászólásaikban. A vita eredményeinek összegzése részét képezi majd a várhatóan júniusban megjelenő Hatodik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról című dokumentumnak."

Danuta Hübner

Zöld könyv a területi kohézióról – Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Mellékletek pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

A 2008. október 6-tól 2009. február 28-ig tartó nyilvános konzultáció (lezárult)

A konzultáció eredményei

Hozzászólások megtekintése en

Inforegio Panorama magazin 28. szám

Territorial samhørighedZöld könyv a területi kohézióról – az előttünk álló út


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Utolsó frissítés: