Territoriaalne ühtekuuluvus

Danuta Hübner"Eelmisel sügisel oli mul koos rohelise raamatu avaldamisega hea meel käivitada läbirääkimised territoriaalse ühtekuuluvuse üle. See algatus oli reaktsioon Euroopa Parlamendi poolt ja 2007. aastal Leipzigis peetud ministrite nõupidamisel esitatud nõudmistele ja paljude huvigruppide poolt tehtud panustele neljanda ühtekuuluvusaruande avalikul arutelul. Dokument põhineb ka territoriaalsel tegevuskaval ja selle tegevusprogrammil, mille 2007. aastal kinnitasid eesistujariigid Saksamaa ja Portugal.

Käesolevate läbirääkimiste eesmärk oli jõuda parema ja ühise arusaamani territoriaalsest ühtekuuluvusest ja selle mõjudest poliitikale.

Tagasi vaadates – 1990ndate alguses läbi viidud esimesed arutelud territoriaalse ühtekuuluvuse üle on juba vilja kandnud. Need rõhutasid territoriaalse koostöö ja territoriaalsete suundumuste olulisust, viies koostööprogrammideni (INTERREG) ja Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPON) loomiseni. Roheline raamat väidab, et ELi territoriaalne mitmekesisus on oluline eelis, mis saab ELi üldisele jätkusuutlikule arengule kaasa aidata. Et seda mitmekesisust tugevaks küljeks muuta, peame territoriaalse ühtekuuluvusega tegelema, keskendudes uutele teemadele, uutele suhetekogumikele, mis erinevatel tasanditel ELi territooriume ühendavad, ning uutele koostöö-, koordineerimis- ja partnerlusvormidele. Need on peamised küsimused, mida arutada.

  • Vaadates ühtekuuluvust territoriaalsest vaatenurgast, tuleb tähelepanu pöörata teemadele, nagu jätkusuutlik areng ja teenuste kättesaadavus. Samuti rõhutab see, et paljudel probleemidel ei ole halduslikke piire ja need võivad vajada koordineeritud vastust mitmest regioonist või riigist, ent samas mõnede teiste probleemidega tuleb tegeleda kohalikul või naaberluse tasemel. Tuginedes kogemustele seoses Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga, saame nüüd otsida mooduseid, kuidas veelgi parandada koostööd liidusiseste regioonide vahel ja liiduväliste naaberregioonidega.
  • Keeruliste ja tugevalt seotud teemade, näiteks regionaalarenguga tegelemiseks sobib ideaalselt ühtekuuluvuspoliitika poolt taotletav integreeritud kohapõhine lähenemine, ent sünergia maksimeerimiseks on tarvis paremat koordineerimist sektoriaalsete poliitikatega. Territoriaalne ühtekuuluvus rõhutab ka tugeva kohaliku mõõtmega partnerlusest tulenevat lisaväärtust, mis tagab, et poliitikaid kujundatakse ja rakendatakse kohalike teadmiste alusel.

Olen veendunud, et läbirääkimised territoriaalse ühtekuuluvuse osas saavad aidata meil täiustada poliitikaid, mis tõstavad meie territooriumide konkurentsivõimet, meie kodanike heaolu ja meie keskkonna kvaliteeti.

Lõpetuseks tahaksin tänada sadu kodanikke ja organisatsioone, kes on kulutanud aega ja esitanud palju väärtuslikke panuseid vastuseks avalikule arutelule. Tulemuste kokkuvõte avaldatakse juuniks plaanitud kuuendas eduaruandes, mis käsitleb majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust."

Danuta Hübner

Roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta. Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Lisad pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Avalik arutelu avatud alates 6. oktoobrist 2008 kuni 28. veebruarini 2009 (suletud)

Arutelu tulemused

Vaadake laekunud vastuseid en

Inforegio Panorama ajakiri nr 28

Territorial samhørighed„Roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, tee tulevikku”


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Viimati muudetud: