Εδαφική συνοχή

Danuta Hübner"Το περασμένο φθινόπωρο, με αφορμή τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου, είχα τη χαρά να κηρύξω την έναρξη του διαλόγου για την εδαφική συνοχή. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρινόταν στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της υπουργικής συνάντησης της Λειψίας το 2007 και των παρεμβάσεων που έκαναν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς κατά τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 4η Έκθεση για τη Συνοχή. Επίσης, η Βίβλος βασίστηκε στην Εδαφική Ατζέντα και το Πρόγραμμα Δράσης της που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής και πορτογαλικής προεδρίας το 2007.

Στόχος του διαλόγου υπήρξε η καλύτερη και αμοιβαία κατανόηση της εδαφικής συνοχής και του αντίκτυπού της στην πολιτική.

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, οι πρώτες συζητήσεις για την εδαφική συνοχή στις αρχές του 1990 ήταν εποικοδομητικές καθώς υπογράμμισαν τη σημασία της εδαφικής συνεργασίας και των εδαφικών τάσεων οδηγώντας έτσι σε προγράμματα συνεργασίας (INTERREG) και στην εγκαθίδρυση ενός Δικτύου Παρατήρησης για τον Ευρωπαϊκό Χωρικό Σχεδιασμό (ESPON). Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, η εδαφική ποικιλομορφία της ΕΕ είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της. Για τη μετατροπή της ποικιλομορφίας σε ισχύ, πρέπει κατά την εξέταση της εδαφικής συνοχής να εστιάσουμε σε νέα θέματα, νέες σχέσεις που συνδέουν περιοχές της ΕΕ σε διάφορα επίπεδα και νέες μορφές συνεργασίας, συντονισμού και εταιρικών σχέσεων. Οι ιδέες αυτές αποτέλεσαν τα κύρια θέματα της προτεινόμενης συζήτησης.

  • Η εξέταση της συνοχής από εδαφική άποψη προϋποθέτει να στρέψουμε την προσοχή μας σε θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η πρόσβαση σε υπηρεσίες. Επιπλέον, η Βίβλος υπογραμμίζει ότι ενώ πολλά ζητήματα δεν γνωρίζουν διοικητικά σύνορα και απαιτούν μια συντονισμένη δράση από πολλές περιφέρειες ή χώρες, άλλα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε τοπικό ή συνοικιακό επίπεδο. Με βάση την εμπειρία του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μπορούμε πλέον να αναζητήσουμε τρόπους για να βελτιώσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των όμορων περιφερειών εκτός ΕΕ.
  • Μια ολοκληρωμένη τοποκεντρική προσέγγιση για την Πολιτική Συνοχής είναι η καταλληλότερη για να δώσει λύσεις σε κάποια σύνθετα και παγιωμένα ζητήματα όπως η περιφερειακή ανάπτυξη. Εντούτοις, η ενδυνάμωση των συνεργιών προϋποθέτει καλύτερο συντονισμό με τις τομεακές πολιτικές. Επίσης, στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής υπογραμμίζεται η προστιθέμενη αξία των εταιρικών σχέσεων τοπικού χαρακτήρα, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι πολιτικές σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση την τοπική γνώση.

Είμαι πεπεισμένη ότι ο διεξαγόμενος διάλογος για την εδαφική συνοχή μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις πολιτικές οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών μας, της ευημερίας των πολιτών μας και της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες και τους οργανισμούς για το χρόνο που αφιέρωσαν στην υποβολή των ιδιαίτερα πολύτιμων παρεμβάσεών τους, ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Η περίληψη των πορισμάτων θα δημοσιευτεί ως μέρος της προσεχούς 6ης Έκθεσης Προόδου σχετικά με την κοινωνική και οικονομική συνοχή, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο."

Danuta Hübner

Πράσινη βίβλος για την εδαφική συνοχή – Μετατρέποντας την εδαφική ποικιλομορφία σε πλεονέκτημα

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Παραρτήματα pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Δημόσια διαβούλευση από 06 Οκτωβρίου 2008 έως 28 Φεβρουαρίου 2009 (έχει ολοκληρωθεί)

Αποτελέσματα της διαβούλευσης

Δείτε τις απαντήσεις en

Inforegio Panorama magazine n°28

Territorial samhørighed"Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή, ο δρόμος προς τα εμπρός"


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Τελευταία ενημέρωση: