Territorial samhørighed

Danuta Hübner"Sidste efterår havde jeg den store glæde at kunne sætte gang i debatten om territorial samhørighed med offentliggørelsen af grønbogen herom. Dette initiativ modsvarede anmodningerne fra Europa-Parlamentet, ministermødet i Leipzig i 2007 samt de bidrag, som kom fra mange interessenter under den offentlige høring om den fjerde samhørighedsrapport. Grønbogen bygger også på den territoriale dagsorden og det tilhørende handlingsprogram, der blev godkendt under det tyske og det portugisiske formandskab i 2007.

Den igangværende debat har haft til formål at skabe en bedre og fælles forståelse af den territoriale samhørighed og dens politiske følgevirkninger.

Set i bakspejlet havde de første drøftelser om territorial samhørighed i de tidlige 1990'ere allerede båret frugt. Her betonede man vigtigheden af territorialt samarbejde og de territoriale tendenser, der førte til samarbejdsprogrammerne (INTERREG) og etableringen af ESPON (European Spatial Planning Observation Network). I denne grønbog argumenteres der videre for, at EU’s territoriale mangfoldighed er et vitalt aktiv, som kan medvirke til en bæredygtig udvikling af EU som helhed. For at omsætte denne mangfoldighed til en styrke må vi beskæftige os med territorial samhørighed gennem fokusering på nye temaer, nye sæt af indbyrdes forbindelser, der sammenknytter EU's territorier på forskellige niveauer, samt nye former for samarbejde, koordinering og partnerskaber. Dette var de hovedproblemstillinger, der skulle drøftes under den foreslåede debat.

  • Den territoriale synsvinkel på samhørighed sætter fokus på temaer som bæredygtig udvikling og adgang til tjenesteydelser. Samtidig understreges det, at mange problemstillinger ikke følger administrative skel og muligvis kræver en samordnet respons fra adskillige regioner eller lande, mens andre må behandles på lokal- eller naboskabsplan. Idet vi bygger på erfaringen med europæisk territorialt samarbejde kan vi nu se på, hvordan vi yderligere forbedrer samarbejdet mellem regioner inden for EU og med naboregioner udenfor.
  • En integreret, stedbaseret tilgang, som forfølges af samhørighedspolitikken, er ideelt placeret til at besvare komplekse og stærkt indlejrede problemstillinger såsom regional udvikling. Men for at maksimere synergierne kræves der en bedre koordinering med sektorpolitikkerne. Territorial samhørighed understreger desuden merværdien af partnerskab med en stærk lokal dimension, der sikrer, at politikkerne udformes og gennemføres med lokalkendskab.

Jeg er overbevist om, at den standende debat om territorial samhørighed kan hjælpe os med at forbedre de politikker, der bidrager til vore landområders konkurrenceevne, vore borgeres velvære og kvaliteten af vort miljø.

Endelig vil jeg gerne takke de hundreder af borgere og organisationer, som har givet sig tid til at indsende de mange værdifulde bidrag, vi har modtaget som reaktion på denne offentlige høring. Et sammendrag af resultaterne vil blive offentliggjort som led i den forestående sjette situationsrapport om økonomisk og social samhørighed, der ventes i juni."

Danuta Hübner

Grønbog om territorial samhørighed - Territorial forskelligartethed skal være en styrke

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Bilag pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Offentlig høring fra 6. oktober 2008 til 28. februar 2009 (nu lukket)

Resultater af høringen

Se bidragene en

Inforegio Panorama Nr. 28

Territorial samhørighed"Grønbog om territorial samhørighed, vejen frem"


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Seneste opdatering: