Územní soudržnost

Danuta Hübner"Když byl loni na podzim uveřejněn zelený dokument, s radostí jsem otevřela debatu na téma územní soudržnosti. Tato iniciativa je odpovědí na požadavek Evropského parlamentu, setkání ministrů v Lipsku v roce 2007 a na příspěvky, které byly prezentovány účastníky programů v průběhu veřejné konzultace ke čtvrté Zprávě o soudržnosti. Zelený dokument staví také na Územní agendě a jejím Akčním programu, které byly přijaty během německého a portugalského předsednictví v roce 2007.

Cílem této debaty je dosáhnout lepšího a sdíleného porozumění problematice územní soudržnosti a jejím dopadům na politiku.

Už první debaty o územní soudržnosti počátkem devadesátých let byly přínosné. Kladly důraz na důležitost územní spolupráce a územních trendů, které vedly k programům spolupráce (INTERREG) a k ustavení Monitorovací sítě pro evropské územní plánování (ESPON). Zelený dokument zastává názor, že územní rozmanitost EU je životně důležitou výhodou, která může přispět k trvale udržitelnému rozvoji EU jako celku. Abychom proměnili tuto rozmanitost na sílu, musíme přistoupit k územní soudržnosti prostřednictvím soustředění se na nová témata, nové skupiny vztahů, které sbližují území EU na různých úrovních a na nové formy spolupráce, koordinace a partnerství. To jsou i nadále hlavní témata pro navrhovanou debatu.

  • Vnímání soudržnosti úhlem územního pohledu přitahuje pozornost k takovým tématům, jako je trvale udržitelný rozvoj a přístup k službám. Zdůrazňuje také skutečnost, že mnohá témata nerespektují administrativní hranice a mohou vyžadovat koordinovanou odezvu několika regionů nebo zemí, zatímco jiná vyžadují přístup na úrovni místní nebo sousedů. Stavíme-li na zkušenostech cílů evropské územní spolupráce, můžeme nyní hledat cesty jak dále zlepšovat spolupráci mezi regiony uvnitř Unie a se sousedními regiony vně.
  • Integrovaný přístup opírající se o místo, jak je prováděn politikou soudržnosti, se ideálně hodí při reagování na složitá a silně propojená témata, jako je regionální rozvoj, ale abychom maximalizovali synergie, je nezbytná lepší koordinace se sektorovými politikami. Územní soudržnost také zdůrazňuje přidanou hodnotu partnerství při silném místním rozměru, který zajišťuje, že politika je tvořena a prováděna se znalostí místních podmínek.

Věřím, že pokračující debata o územní soudržnosti nám může pomoci zlepšit politiky přispívající ke konkurenceschopnosti našich území, blahobytu našich obyvatel a kvalitě našeho životního prostředí.

Na závěr bych ráda poděkovala stovkám občanů i organizací, kteří nám v rámci veřejných konzultací zaslali cenné příspěvky. Souhrn těchto konzultací bude uveřejněn v nadcházející šesté Zprávě o sociální a ekonomické soudržnosti, která vyjde v červnu."

Danuta Hübnerová

Zelená kniha o územní soudržnosti – Učinit z územní rozmanitosti přednost

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Přílohy pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Veřejná konzultace od 6. října 2008 do 28. února 2009 (již uzavřena)

Výsledky konzultace

Zobrazit příspěvky en

Zpravodaj Inforegio Panorama č.°28

Territorial samhørighed„Zelená kniha o územní soudržnosti, správný směr“


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Poslední aktualizace: