Consultare

Cartea verde privind coeziunea teritorială – Cum să transformăm diversitatea teritorială într-o forţă

Scopul dezbaterii privind coeziunea teritorială a fost să ofere o mai bună înţelegere comună a coeziunii teritoriale şi a implicării acesteia în elaborarea politicilor.

De la începutul lunii octombrie 2008 până la sfârşitul lunii februarie 2009, au fost aşteptate contribuţii în special din partea actorilor implicaţi din departamentele guvernelor naţionale, locale şi autorităţilor regionale, din partea instituţiilor UE, partenerilor economici şi sociali, organizaţiilor din societatea civilă, persoanelor din mediul academic şi cetăţenilor.

Rezultatele preliminare ale consultării

Rata de răspuns, dacă se ia în considerare numai cantitatea de contribuţii primite, a fost foarte încurajatoare. Mai mult chiar, calitatea răspunsurilor, profunzimea acestora şi domeniul vast de aplicare, vor furniza Uniunii Europene o perspectivă valoroasă asupra cerinţelor viitoare în acest sector al politicilor şi au reprezentat de asemenea un impuls important pentru a asigura că tema coeziunii teritoriale este urmărită cu atenţia pe care o cerem noi toţi, partenerii implicaţi.

Mesaje care au reieşit din dezbatere

În primul rând, cea mai importantă întrebare a fost ce este coeziunea teritorială? Cum o definim? Interesant este că încă nu avem nici o concluzie operaţională pe acest subiect central. Mulţi dintre participanţi au pledat pentru adoptarea unei definiţii clare, pe când alţii au replicat că aceasta ar fi contrar tocmai diversităţii contextului european, în toate dimensiunile sale. În final a reieşit o percepţie comună a principiilor de bază şi a elementelor cheie. Coeziunea teritorială reprezintă:

  • Asigurarea dezvoltării armonioase a diferitelor teritorii;
  • Posibilitatea pentru cetăţeni de a exploata la maxim caracteristicile inerente ale acestor teritorii;
  • Transformarea diversităţii într-un avantaj care să contribuie la dezvoltarea durabilă a întregului teritoriu al Uniunii Europene;
  • Completarea şi consolidarea coeziunii economice şi sociale.

Coeziunea teritorială nu înseamnă schimbarea bazelor politicii de coeziune, care rămâne o politică de dezvoltare concentrată pe oferirea de posibilităţi şi nu pe compensare, păstrând totuşi în atenţie şi chestiunea subsidiarităţii.

Prin obiectivul său, de a promova dezvoltarea armonioasă şi echilibrată, coeziunea teritorială are o dimensiune solidară, care luptă pentru reducerea disparităţilor între teritorii şi pentru un acces echitabil la oportunităţi. În acest scop, obiectivul economic de a obţine o funcţionare corectă a pieţei unice este în strânsă legătură cu raţiunea dezvoltării actuale a politicii de coeziune.

Coeziunea teritorială nu înseamnă compensări automate bazate pe situaţii geografice specifice. Pe de altă parte poate însemna că politicile publice ar putea să răspundă mai ales la anumite nevoi şi potenţiale de diferite tipuri pe teritoriile din întreaga Europă. Aceasta înseamnă că dimensiunea teritorială trebuie să fie consolidată la toate nivelurile şi în toate etapele elaborării şi implementării politicilor. La acest stadiu al dezbaterilor, participanţii au ajuns la un consens pe următoarele şase puncte:

  • Politici publice coordonate la diferite niveluri
  • O mai bună calculare a impactului la nivel teritorial
  • O guvernanţă pe mai multe niveluri ameliorată
  • Nevoia unor abordări funcţionale – la nivelul regiunilor, dar trebuie luate în considerare şi alte niveluri geografice, acolo unde este cazul: bazinele râurilor, zonele muntoase, reţele de oraşe, arii metropolitane, zone defavorizate, de exemplu. Este o chestiune de flexibilitate.
  • Cooperarea teritorială ca avantaj incontestabil al UE
  • Consolidarea dovezilor de bază – este necesară o mai bună cunoaştere a teritoriului

Afişează documentul de consultare

Cartea verde privind coeziunea teritorială – Cum să transformăm diversitatea teritorială într-o forţă

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Anexe pdf en

NUTS 3 Clasificarea Regiunilor 2009 xls en

Documente de referinţă şi consultări conexe

Lansarea dezbaterii de către Comisarul Danuta Hübner

Număr de răspunsuri primite în cadrul acestei consultări: 388

Afişează contribuţiile en

Date de contact

DG Politică regională, Unitatea C2 Dezvoltare urbană şi coeziune teritorială

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Comisia europeană

DG Politică regională

Unit C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Protecţia datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: