Raadpleging

Groenboek Territoriale Cohesie – Territoriale diversiteit ombuigen tot een troef

Het debat over territoriale cohesie moest leiden tot een beter en gemeenschappelijk begrip van territoriale cohesie en de implicaties ervan voor beleidsvorming.

Tussen begin oktober 2008 en eind februari 2009 gingen we specifiek op zoek naar bijdragen van belanghebbenden binnen nationale ministeries, plaatselijke en regionale overheden en EU-instellingen, bij de economische en sociale partners en bij organisaties binnen het maatschappelijk middenveld, academici en burgers.

Eerste resultaten van de raadpleging

De responsgraad was erg bemoedigend, al was het maar door het grote aantal bijdragen. Daarnaast zullen ook de kwaliteit, diepgang en allesomvattendheid van de bijdragen er niet alleen voor zorgen dat de Europese Unie een buitengewoon goed beeld krijgt van de toekomstige noden binnen dit beleidsdomein, maar ook een aanzienlijke stimulans zijn om te verzekeren dat het thema territoriale cohesie wordt opgevolgd op een manier zoals wij dat als belanghebbende partij allemaal vragen.

Boodschappen uit het debat

De eerste grote vraag is waar territoriale cohesie voor staat, hoe we het definiëren? Vreemd genoeg beschikken we nog steeds niet over een echte, gebruiksklare conclusie voor dit centrale thema. Heel wat bijdragen pleitten voor een duidelijk omlijnde definitie, terwijl andere argumenteerden dat dit zou indruisen tegen de enorme verscheidenheid binnen de Europese context, in al zijn dimensies. Maar op zijn minst ontstond er een gemeenschappelijk begrip over de basisprincipes en de hoofdelementen: Territoriale cohesie gaat over:

  • Het verzekeren van de harmonieuze ontwikkeling van verschillende gebieden;
  • Het scheppen van mogelijkheden om burgers de inherente kenmerken van deze gebieden optimaal te laten benutten;
  • Het omvormen van diversiteit in een troef, die bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van het volledige grondgebied van de Europese Unie;
  • Het aanvullen en versterken van economische en sociale cohesie.

Territoriale cohesie gaat niet over het wijzigen van de grondbeginselen van het cohesiebeleid. Dat laatste blijft ontwikkelingsbeleid dat de nadruk legt op het bieden van kansen en niet op compenseren, met daarnaast ook de nodige aandacht voor de subsidiariteitsbeginselen.

Via de doelstelling voor het bevorderen van een harmonieuze of evenwichtige ontwikkeling heeft territoriale cohesie een solidariteitsdimensie, door te pleiten voor de terugdringing van territoriale ongelijkheden en de strijd voor een eerlijke toegang tot kansen. In dat opzicht bestaat er een verband tussen de economische doelstelling voor een goede werking van de interne markt en het huidige ontwikkelingsprincipe van het cohesiebeleid.

Territoriale cohesie betekent zeker geen automatische compensatie op basis van een bijzondere geografische ligging. Anderzijds houdt het mogelijk wel in dat het overheidsbeleid meer aandacht moet besteden aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van alle types gebieden binnen heel Europa. Hiermee bedoelen we dat de territoriale dimensie op alle niveaus en in alle stadia van het ontwerp en de implementatie van het beleid moet worden versterkt. Bij het debat bestond er voor dit domein consensus over de zes volgende elementen:

  • Gecoördineerd overheidsbeleid op verschillende niveaus
  • Meer rekening houden met de territoriale impact van het beleid
  • Beter bestuur op verschillende schaalniveaus
  • De behoefte aan functionele benaderingen – men moet rekening houden met de regio’s, maar waar nodig ook met andere geografische gebieden zoals rivierbekkens, bergstreken, netwerken van steden, metropolen, achtergestelde buurten. Daarbij is flexibiliteit nodig.
  • Territoriale samenwerking als een duidelijke EU-doelstelling.
  • Grotere evidence base – behoefte aan een betere territoriale kennis

Bekijk het document van de raadpleging

Groenboek over territoriale cohesie – Van territoriale diversiteit een troef maken

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Bijlagen pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen

Het debat wordt op gang gebracht door Commissaris Danuta Hübner

Contactgegevens

DG Regionaal Beleid, Eenheid C2 Stedelijke ontwikkeling en territoriale cohesie

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Europese Commissie

DG Regionaal beleid

Eenheid C2 - CSM1 4/161

Wetstraat 200

B-1040 Brussel

Bescherming van persoonsgegevens

Laatste aanpassing: