Konsultacijos

Žalioji teritorinės sanglaudos knyga – paverskime teritorinę įvairovę savo pranašumu

Debatų apie teritorinę sanglaudą tikslas – visiems kartu geriau suprasti teritorinę sanglaudą ir politinę jos reikšmę.

Nuo 2008 m. spalio pradžios iki 2009 m. vasario pabaigos buvo laukiama atsiliepimų iš šalių vyriausybių departamentų suinteresuotų asmenų, vietos ir regioninių valdžios įstaigų, ES institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, pilietinių visuomeninių organizacijų, akademinių bendruomenių ir gyventojų.

Pradiniai konsultacijų rezultatai

Gautų atsiliepimų skaičius mus maloniai nustebino. Dar daugiau – jų kokybė, įžvalgos ir visapusiškumas ne tik padės Europos Sąjungai suformuluoti būsimus šios politikos reikalavimus, bet ir padės užtikrinti, kad teritorinės sanglaudos klausimas išliktų svarbus ir būtų plėtojamas taip, kaip to reikalauja visi suinteresuoti asmenys.

Debatų santrauka

Pirmas ir svarbiausias klausimas – kas yra teritorinė sanglauda ir kaip būti galima apibrėžti teritorinės sanglaudos sampratą? Keista, tačiau iki šiol dar neturime jokios svarios išvados šiuo klausimu. Daugelis pareiškusiųjų savo nuomonę įtikinėjo, kad būtina aiški šios sampratos apibrėžtis, tačiau buvo ir teigusių, kad tai prieštarautų pačiai įvairovės Europos kontekste sampratai. Galiausiai buvo bendrai susitarta dėl pagrindinių principų ir esminių elementų.

  • darnaus skirtingų teritorijų vystymosi užtikrinimas;
  • galimybių pasinaudoti šių teritorijų ypatybėmis piliečiams sudarymas;
  • įvairovės pavertimas privalumu, papildančiu tvarųjį visos Europos Sąjungos teritorijos vystymąsi;
  • ekonominės ir socialinės sanglaudos papildymas bei stiprinimas.

Teritorinė sanglauda nekeičia sanglaudos politikos pagrindų ir toliau išlieka vystymosi politika, kurios pagrindinis dėmesys skiriamas programų vykdymui, o ne lėšų skirstymui, tuo pat metu nepamirštant subsidiarumo principų.

Skatindama darnųjį, arba subalansuotą, vystymąsi teritorinė sanglauda įgyja solidarumo mastą ir kovoja už teritorinių skirtumų mažinimą bei vienodas galimybes naudotis paslaugomis. Šia prasme ekonominis tikslas dėl tinkamo bendros rinkos funkcionavimo užtikrinimo siejasi su loginiu dabartinės sanglaudos politikos vystymosi pagrindimu.

Teritorinė sanglauda jokiu būdu nereiškia automatinio lėšų skyrimo, atsižvelgiant į konkrečias geografines sąlygas. Kita vertus, tai reiškia, kad viešoji politika galėtų labiau atsižvelgti į skirtingus įvairių Europos teritorijų poreikius bei potencialą.
Kitaip tariant, teritorinė dimensija turi būti stiprinama visais politikos kūrimo ir įgyvendinimo lygmenimis bei etapais. Šioje debatų srityje buvo susitarta dėl šių šešių aspektų:

  • viešosios politikos koordinavimo įvairiais lygmenimis;
  • tikslesnio teritorinio poveikio įvertinimo;
  • geresnio įvairiakrypčio valdymo;
  • funkcinio požiūrio į regionus, tačiau būtina apsvarstyti ir kitas geografines sąlygas, pvz., upių baseinus, kalnuotas vietoves, miestų tinklus, sostinių sritis, skurdesnius rajonus. Tai lankstumo klausimas;
  • teritorinio bendradarbiavimo kaip akivaizdaus Europos privalumo;
  • stipresnio pagrindimo – būtinas geresnis informatyvumas teritorijų klausimais.

Rodyti konsultacijų dokumentą

Žalioji knyga dėl teritorinės sanglaudos. Kaip teritorinę įvairovę paversti privalumu

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Priedai pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos

Debatus pradeda komisarė Danuta Hübner

Konsultacijų metu gauta 388 atsiliepimai

Rodyti atsiliepimus en

Kontaktiniai duomenys

Regioninės politikos diskusijų grupės C2 skyrius: miestų vystymas ir teritorinė sanglauda

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

European Commission

DG Regional Policy

Unit C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Asmens duomenų apsauga

Naujausia redakcija: