Konzultáció

Zöld könyv a területi kohézióról – Fordítsuk előnyünkre a területi különbségeket

A területi kohézióról folytatott vita célja a területi kohézió fogalmának, illetve politikára gyakorolt hatásainak alaposabb és kölcsönös megértése volt.

2008 októberének elejétől 2009 februárjának végéig elsősorban a nemzeti kormányok minisztériumainak a témában érintett munkatársai, helyi és regionális hatóságok, uniós intézmények, gazdasági és szociális partnerek, civil társadalmi szervezetek, tudósok és polgárok hozzászólásait vártuk a vitához.

A konzultáció első eredményei

A válaszadási aránnyal már akkor is nagyon elégedettek lehetnénk, ha csupán a beérkezett hozzászólások mennyiségét tekintenénk. Azonban a hozzászólások minősége, mélysége és átfogó jellege azon túlmenően, hogy értékes perspektívákat nyitott az Európai Unió számára a szakterület jövőjével kapcsolatos elvárásokról, kifejezett megnyugtató visszajelzést is adott számunkra, hogy a területi kohézió témája az érintettek, vagyis mindannyiunk szempontjából őt megillető figyelemnek örvend.

A vita üzenete

Először is nézzük a fő kérdést, hogy mi is az a területi kohézió, hogyan lehetne ezt a fogalmat megfelelően meghatározni. Érdekes módon ebben a központi kérdésben nem sikerült végleges eredményre jutni. Sok hozzászóló egy pontos definíció szükségessége mellett érvelt, mások szerint ez ellentétes volna az európai lét minden területen megnyilvánuló alapvető sokféleségével. Az alapelvek és a legfontosabb összetevők tekintetében azonban egyetértés mutatkozott. Ezek szerint a területi kohézió célja:

  • a különböző területek harmonikus fejlődésének biztosítása,
  • annak lehetővé tétele, hogy az ott élő polgárok e területek adottságait maximális mértékben kihasználják,
  • a sokféleség olyan előnnyé alakítása, amely hozzájárul az Európai Unió egészének fenntartható fejlődéséhez,
  • a gazdasági és társadalmi kohézió kiegészítése és erősítése.

A területi kohézió nem jelenti a kohéziós politika alaptételeinek megváltoztatását, amely fejlesztéspolitikaként továbbra is elsősorban a lehetőségteremtésre, nem pedig a hátrányok kiegyenlítésére helyezi a hangsúlyt, miközben persze a szubszidiaritás szempontjait sem téveszti szem elől.

Az egyes területek harmonikus vagy kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítésére vonatkozó célkitűzésben a szolidaritás szempontja is érvényesül: a területi kohéziós törekvések között a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a lehetőségekhez való igazságos hozzájutás biztosítása is szerepel. Ebben az értelemben az egységes piac megfelelő működésére vonatkozó gazdasági célkitűzés közvetlenül illeszkedik a kohéziós politika jelenlegi fejlesztési logikájába.

A területi kohézió tehát nem jelent sajátos földrajzi adottságok alapján nyújtott automatikus kompenzációt. Ugyanakkor fogékonyabbá teheti a közpolitikát Európa legkülönbözőbb területeinek eltérő szükségletei és a bennük rejlő lehetőségek iránt. Más szóval a politikai döntéshozatal és cselekvés minden szintjén és minden egyes szakaszában erősíteni kell a területi dimenziót. Ebben a kérdéskörben a hozzászólók egyetértettek az alábbi 6 irányvonal tekintetében:

  • a szakpolitikák különböző szinteken történő összehangolása,
  • a területi hatások alaposabb figyelembevétele,
  • a többszintű kormányzás javítása,
  • rugalmas, gyakorlati megközelítések szükségessége – a régiókon felül indokolt esetben egyéb földrajzi egységek figyelembevétele, pl. egy folyó vízgyűjtő területe, hegyvidéki területek, városok közötti hálózatok, nagyvárosi körzetek, elmaradott kerületek,
  • a területi együttműködésnek mint egyértelmű uniós előnynek a kihasználása,
  • minél nagyobb tényanyag felhalmozása – nagyobb fokú tájékozottság, szakmai tudás szükségessége.

Konzultációs dokumentum

Zöld könyv a területi kohézióról – Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Mellékletek pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó konzultációk

Danuta Hübner biztos vitaindítója

A konzultáció keretében beérkezett hozzászólások száma: 388

Hozzászólások megtekintése en

Kapcsolattartás

Regionális Politikai Főigazgatóság, C2. egység: Városfejlesztés és területi kohézió

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Európai Bizottság

Regionális Politikai Főigazgatóság

C2. egység - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Személyes adatok védelme

Utolsó frissítés: