Høring

Grønbog om territorial samhørighed – at vende territorial forskellighed til styrke

Debatten om territorial samhørighed har haft til formål at skabe en bedre og fælles forståelse af den territoriale samhørighed og dens politiske følgevirkninger.

Fra begyndelsen af oktober 2008 til slutningen af februar 2009 blev der især søgt bidrag fra interessenter i afdelinger hos nationale regeringer, lokale og regionale myndigheder, EU-institutioner, økonomiske og sociale partnere, civilsamfundsorganisationer, akademikere og borgere.

De første resultater af høringen

Svarprocenten har været yderst opmuntrende, i det mindste set i lyset af mængden af bidrag. Desuden vil kvaliteten, dybden og spændvidden i dem ikke blot give Den Europæiske Union et uvurderligt perspektiv på de fremtidige krav på dette politikområde, men har også sat solidt skub i bestræbelserne for at sikre, at spørgsmålet om territorial samhørighed følges op med den seriøsitet, som vi alle som interessenter forlanger.

Budskaber fra debatten

For det første er der det store spørgsmål om, hvad territorial samhørighed er. Hvordan definerer vi det? Interessant nok har vi endnu ikke nogen brugbar konklusion på dette vigtige spørgsmål. Mange bidragydere argumenterede for en knivskarp definition, mens andre svarede, at dette ville være i modstrid med enhver dimension af selve mangfoldigheden i EU-sammenhæng. I det mindste tegnede der sig en fælles forståelse af de grundlæggende principper og nøgleelementer. Territorial samhørighed handler om:

  • at sikre en harmonisk udvikling i de forskellige landområder;
  • at sætte borgerne i stand til at udnytte de iboende muligheder i disse områder bedst muligt;
  • at omdanne mangfoldigheden til et aktiv, der bidrager til den bæredygtige udvikling i hele EU;
  • at supplere og udbygge økonomisk og social samhørighed.

Territorial samhørighed er ikke et spørgsmål om at ændre de grundlæggende elementer i samhørighedspolitikken, som fortsat er en udviklingspolitik med fokus på øget kompetence og ikke kompensation, samtidig med at der holdes nøje øje med subsidiariteten.

I kraft af sit mål om fremme af harmonisk eller afbalanceret udvikling har den territoriale samhørighed en solidaritetsdimension, hvori der ligger en indskrænkning af territoriale forskelle og en forøgelse af lige muligheder. I denne betydning passer det økonomiske mål om et velfungerende indre marked fint med det aktuelle udviklingsrationale for samhørighedspolitikken.

Territorial samhørighed betyder bestemt ikke automatisk kompensation på grundlag af særlige geografiske placeringer. På den anden side indebærer begrebet, at offentlige politikker måske er bedre udformet til at imødekomme de forskellige behov og det potentiale, der ligger i enhver type territorium i Europa.
Det vil sige, at den territoriale dimension skal styrkes på alle niveauer og på alle trin i udformningen og gennemførelsen af en given politik. På dette område af debatten var der konsensus om følgende seks punkter:

  • koordinerede offentlige politikker på forskellige niveauer
  • bedre hensyntagen til territoriale indvirkninger
  • bedre styreformer på flere niveauer
  • behovet for funktionelle tilgange - regioner ja, men også hensyntagen til andre geografiske størrelser i givet fald: f.eks. flodbækkener, bjergområder, bynetværk, hovedstadsområder og fattige kvarterer. Et spørgsmål om fleksibilitet
  • territorialt samarbejde som et klart EU-aktiv
  • styrket evidensgrundlag - bedre territorial viden er nødvendig.

Se høringsdokument

Grønbog om territorial samhørighed - Territorial forskelligartethed skal være en styrke

pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Bilag pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 xls en

Referencedokumenter og andre relevante høringer

Åbning af debatten ved kommissær Danuta Hübner

Antal høringssvar: 388

Se bidragene en

Kontaktinformation

GD Regionalpolitik, Kontor C2 byudvikling og territorial samhørighed

REGIO-GreenPaper-Territorial@ec.europa.eu

Europa-Kommissionen

GD Regionalpolitik

Kontor C2 - CSM1 4/161

200 Rue de la Loi

B-1040 Brussels

Beskyttelse af persondata

Seneste opdatering: